De week van de Pleegzorg: pleegouders in het zonnetje gezet, nog steeds nieuwe pleegouders nodig!

Foto: Pleegzorg Nederland

HET HOEGLAND – Woensdag 31 oktober is de aftrap van de landelijke Week van de Pleegzorg. Elker Pleegzorg werkt actief mee aan deze actieweek.

Het doel van deze week is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd maar ook worden huidige pleegouders in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Ook basketbalclub Donar draagt hieraan bij.

Pleegouders gezocht –  Elker Pleegzorg is erg blij met de 450 pleegouders die nu samen voor zo’n 500 pleegkinderen zorgen. Toch is er nog steeds een tekort aan pleegouders. Daarom worden er in de Week van de Pleegzorg in de hele provincie informatieavonden georganiseerd over pleegzorg. Tijdens deze avond vertellen medewerkers over de verschillende pleegzorgvormen (bijvoorbeeld langdurige pleegzorg of weekend- en vakantiepleegzorg), de begeleiding die pleegouders krijgen en over waar je op voorbereid moet zijn als pleegouder. Ook schuift er een pleegouder aan die uit eigen ervaring vertelt. De informatieavonden zijn gratis en geheel vrijblijvend. Binnen de BMWE gemeenten kunt u hiervoor terecht in De Twaalf Hoven, Meeden 1 te Winsum op dinsdagavond 13 november van 20.00-22.00 uur. Voor aanmelden en meer informatie: http://www.elkerpleegzorg.nl

Waardering voor pleegouders – Verschillende gemeenten zetten pleegouders in het zonnetje tijdens de Week van de Pleegzorg. Ook willen lokale bestuurders graag met pleegouders in gesprek gaan om van hen zelf te horen hoe het is om pleegouder te zijn, wat er mooi aan is en wat de uitdagingen zijn. In de gemeente Het Hogeland (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond) organiseert de gemeente een bedankmoment met pleegouders op maandag 12 november 19.30 uur en gaat graag de dialoog met hen aan. Ze vertellen over hoe jeugdhulp georganiseerd is en horen graag van pleegouders hoe het is om pleegouder te zijn.

Pleeggezinnen naar wedstrijd van Donar – Ook Donar, de professionele basketbalclub in Groningen, zet pleeggezinnen in het zonnetje. Zij stellen 50 kaarten beschikbaar voor de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam op 11 november. Pleegouders en -kinderen zijn erg blij met dit aanbod en hebben massaal gereageerd op de beschikbare kaarten.

Pleegzorg in Nederland – Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig.

De Week van de Pleegzorg is onderdeel van de campagne ‘Super gewone mensen gezocht’. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.elkerpleegzorg.nl en op de tijdelijke actiewebsite www.weekvandepleegzorg.nl

Reacties