Lezing door de President van de Algemene Rekenkamer

Foto: youtube

WINSUM – In zalencentrum De Hoogte wordt op dinsdag 15 oktober een lezing gehouden door de heer Mr. Arno Visser, President van de Algemene Rekenkamer.

Kun je om de luchtkwaliteit te verhogen het beste de maximumsnelheid op een snelweg verlagen? Of is het beter om fabrieken te beperken in hun uitstoot? Vanuit de gedachte dat de belastingbetaler er belang bij heeft dat elke euro zo effectief mogelijk wordt ingezet onderzoekt de Algemene Rekenkamer de Rijksuitgaven. De resultaten van het onderzoek van het Hoog College van Staat worden gepresenteerd in de Tweede Kamer. Op die manier draagt het instituut met onafhankelijk onderzoek bij aan een constructief debat. Daarbij ligt de nadruk op ‘inzicht in publiek geld’ voor politici zelf, voor volksvertegenwoordigers en voor belastingbetalers.

Met het Groot Privilege werd in de Nederlanden vanaf  1477 het fundament gelegd voor een belangrijk recht: geen vorst mocht in Nederland belasting heffen zonder daarvoor eerst toestemming te vragen aan de Staten Generaal. Sindsdien is in Nederland steeds gestreden voor instemming vooraf en verantwoording achteraf bij het uitgeven van publieke middelen. Voorlopers van de Algemene Rekenkamer speelden daarbij een rol: zij controleerden de grootboeken. Maar tegenwoordig reiken die bevoegdheden van het instituut verder!

Na het vertrek van Napoleon uit Nederland ontstond in 1814 onze huidige constitutionele democratie. Eerst Van Hogendorp en later Thorbecke dachten na over de inrichting van het bestuur. Het budget en de controle daarop vormden daarbij belangrijke democratische bouwstenen.  Het parlement moest in het openbaar over het budget voor de regering (kunnen) discussiëren en het vaststellen.

De dilemma’s waarmee Van Hogendorp en Thorbecke worstelden zijn tot op de dag van vandaag actueel. Als president van de Algemene Rekenkamer volgt Arno Visser de ontwikkelingen in het openbaar bestuur op de voet. De diverse reorganisaties, maar ook de invloed van IT en sociale media hebben gevolgen voor ons inzicht in publiek geld. In zijn bijdrage zal Arno Visser trends en ontwikkelingen duiden en een doorkijkje geven naar de toekomst. Hoe kunnen we er blijvend voor zorgen dat ons publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed wordt? En hoe is het thans gesteld met de publieke controle op publiek geld?

Locatie : Zalencentrum de Hoogte, Kerkpad 8 te Winsum

Datum/Aanvang : Dinsdag 15 oktober 2019, 20.00 uur

Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd

Reacties

article
145324
WINSUM – In zalencentrum De Hoogte wordt op dinsdag 15 oktober een lezing gehouden door
https://winsum.nieuws.nl/agenda/20190909/lezing-door-de-president-van-de-algemene-rekenkamer/
2019-09-09T14:00:56+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/09/09140030/Arno-Visser.png
Agenda