Cursus ondersteunende gebaren

Foto: Auwert Postmus

HET HOGELAND – Er zijn meer en meer mensen die problemen ondervinden met hun gehoor. Dit heeft z’n weerslag op het verloop van gesprekken met anderen. Gebruik van ondersteunende gebaren is dan een manier om de communicatie te verbeteren. Deze gebaren doen letterlijk wat hun naam aangeeft: ze ondersteunen in gebaar het gesproken woord.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus niet om de gebarentaal in volledige zinnen, maar om ‘losse’ gebaren die een accent leggen op wat er gezegd wordt. De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn gericht op gesprekken in alledaagse situaties.

Om u/je bekend en vertrouwd te maken met ondersteunende gebaren en ze leren te gebruiken, organiseert St. Platform Gehandicaptenbeleid (SPG) een cursus, die vanuit de gemeente Het Hogeland ondersteund wordt.

De cursus vindt plaats in een zaal in zorgcentrum Winkheem, Borgweg 48 te Winsum op de maandagavonden 3 februari; 2, 16 en 30 maart; 11 en 25 mei. Reservedatum is 8 juni. Aanvang is 19.30 u.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u/je mailen naar [email protected] of bellen met 06 1331 7675. Ook is informatie te vinden via de site www.gehandicaptenplatform-spg.nl

Reacties