Lezing Stijn Arnoldussen over archeologische veldwerkprojecten

Stijn Arnoldussen
Foto: Youtube

WINSUM – Stijn Arnoldussen, universitair hoofddocent archeologie aan de rijksuniversiteit Groningen, zal dinsdag 4 februari in zalencentrum De Hoogte in Winsum een lezing houden. Dat doet hij op uitnodiging van de Historische Vereniging Winsum-Obergum.

In deze lezing worden de twee uitgevoerde archeologische veldwerkprojecten op Groninger Kloosters te Haren (Klooster Yesse) en Thesinge (Klooster Germania) gepresenteerd.

Deze kloosters werden tussen 1183 en 1216 gesticht en vielen onder de Benedictijner (Thesinge) en Cisterci├źnzer (Yesse) ordes. Yesse was formeel een vrouwenklooster en Germania een dubbelklooster, maar functioneerde in werkelijkheid vooral als een vrouwenklooster. Krijgshandelingen in de 16e eeuw vormen voor beide kloosters de slotacte: Germania wordt in 1582 grotendeels verwoest en Yesse wordt na de reductie in 1595 afgebroken.┬á Dit betekent dat van beide kloosters vrijwel niets meer bovengronds te zien is.

In Thesinge staat nog wel een deel van de kloosterkerk overeind, en van de klooster Yesse is de originele omgrachting nog bewaard gebleven in het landschap.

In de lezing wordt duidelijk hoe op basis van geofysisch onderzoek (weerstandsmetingen, grondradar) en gravend onderzoek het bouwplan en de activiteiten van deze kloosters gereconstrueerd wordt.

Dinsdag 4 februari, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

 

Reacties