Impact ‘minder compensatie eigen risico’ groot

Foto: bmwe-gemeenten

HET HOGELAND – De impact van de raadsbesluiten in de BMWE- gemeenten om de bijzondere bijstand voor de CER zorgverzekering te verlagen is bij een aantal, bij de redactie bekende, mensen in de bijstand ingeslagen als een bom.

 

HogelandNieuws sprak met een bijstandsgerechtigde en kreeg een emotioneel verhaal te horen. De man kreeg vorige week een brief van Werkplein Ability dat hij aan de voorwaarden voldoet en bijzondere bijstand krijgt, eenvoudig gezegd: zijn eigen risico wordt gecompenseerd, maar waar de man rekende op € 385.00 krijgt hij € 265.00 op zijn rekening overgemaakt, een verschil ten opzichte van vorig jaar van € 120.00, oftewel € 10.00 per maand. Een enorm bedrag voor iemand die behoort tot de minima. Met tranen in de ogen vertelde de man dat hij zijn eigen risico in mei al bereikt heeft en € 10.00 per maand het verschil maakt tussen net rond kunnen komen en niet kunnen rondkomen.

 

HogelandNieuws stelde de wethouders Verschuren, De Visser en Herkströter de volgende vragen: ‘Klopt het dat de bijzondere bijstand voor de CER zorgverzekering 2018 is verlaagd van € 385.00 naar € 265.00? Zo ja, wat is de reden en hoe is dit te rijmen met het minimabeleid?

 

Marc Verschuren, wethouder voor GroenLinks in de gemeente Winsum:

‘ Het verhaal is in mei in de raad geweest. De regeling is op een aantal punten veranderd waardoor die eenduidiger is en eenvoudiger uit te voeren. Daarnaast is er uit kostenoverwegingen ook een verlaging doorgevoerd. Overigens gaan we, als mensen doordat ze op de honderd euro meer hadden gerekend, in de problemen komen individueel kijken of we via de hardheidsclausule een extra aanvulling kunnen geven.”

 

Mariëtte de Visser, wethouder voor de PvdA in de gemeente De Marne:

‘Hallo, dat is iets te kort door de bocht. We hadden het systeem dat je het eerste jaar 50% vergoed kreeg, het tweede jaar 75% en het derde jaar 100%.  Het was een tijdelijke regeling die we eind vorig jaar hebben geëvalueerd. Daaruit bleek o.a dat dat veel te ingewikkeld was, ook voor cliënten omdat die dus alle info van jaren terug moeten aanleveren.’

 

Sandra Herkströter, wethouder voor de SP in de gemeente Eemsmond liet weten dat het Rijk een ruimere compensatie niet mogelijk maakt. ‘De bal is bij de gemeenten gelegd en die krijgen steeds minder geld.’

 

Jan Willem Nanninga, lijsttrekker van de PvdA Het Hogeland antwoordde desgevraagd : ‘Over participatie is al veel gezegd en geschreven. We kunnen hierop maar betrekkelijk weinig bezuinigen zonder mensen aan hun lot over te laten. We hebben de mond vol over meedoen, maar handelen er niet naar. Overigens maakt de landelijke politiek het ons ook wel heel erg moeilijk.’

Het College balanceert, volgens PvdA- er Jan Willem Nanninga, tijdens de behandeling in de raadsvergadering in Winsum, op het smalle koord van enerzijds zorgmijding willen voorkomen en anderzijds het enigermate betuttelend klinkende  ‘wij willen dat je wel kostenbewust bent’. Alsof mensen die met weinig moeten rondkomen niet al dagelijks kostenbewust moeten zijn. ‘Als het nodig is moet je gebruik maken van de zorg, maar als het niet nodig is, moet je er geen gebruik van maken’.

In de evaluatie staat dat uit meerdere landelijke onderzoeken is gebleken dat verzekerden met een laag inkomen zorg gaan mijden, omdat zij ‘eigen risico’ moeten betalen.

 

Regelingen voor minima moeten eenvoudig en tevens goed communiceerbaar zijn en toch schrijft Wethouder Verschuren nu in zijn antwoord : ‘Overigens gaan we, als mensen doordat ze op de honderd euro meer hadden gerekend, in de problemen komen, individueel kijken of we via de hardheidsclausule een extra aanvulling kunnen geven.” Deze melding ontbreekt in de brief die de mensen hebben ontvangen. Slechte communicatie of is ‘meedoen voor de minima’ afhankelijk van raadsvergaderingen bijwonen? Je kunt een beroep doen op de hardheidsclausule door een brief te sturen aan/ of te informeren bij Werkplein Ability. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de redactie. We zullen dan proberen om een soort standaardbrief op te stellen.

Reacties

article
112970
HET HOGELAND – De impact van de raadsbesluiten in de BMWE- gemeenten om de bijzondere
https://winsum.nieuws.nl/algemeen/20180710/impact-minder-compensatie-eigen-risico-groot/
2018-07-10T16:00:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/07/11175143/BMWE-uitgelicht.jpg
Algemeen