Die oudere witte mannen toch…..

Open brief aan assistent prof. Julien van Ostaaijen

Volgens een landelijk onderzoek zijn wethouders in NL vooral oudere witte mannen. Deze constatering kan op twee manieren worden uitgelegd. Één: wat slecht zeg van al die niet-oudere-witte-mannen dat zij geen gebruik maken van hun democratische recht.
Twee: wat slecht zeg dat al die oudere witte mannen aan hun ‘pluche’ plakken.
Het is maar hoe je het bekijkt. In de decennia dat ik als donor de bloedbank bezocht zag ik op één jonge vrouw na, louter witte mensen. Terwijl mijn donor-bloed geen onderscheid maakt naar kenmerken als ‘ouder’, ‘wit’ of man. Ik betrek dat er bij omdat slechts diegenen zich voor het wethouderschap open stellen, die zich open opstellen naar de omringende samenleving.
En positief staan ten opzichte van hun medemens. Dat zijn twee basisvoorwaarden. Voldoen daar vooral oudere, witte mannen aan? Nee natuurlijk.
Maar voor u denkt dat ik me ga verdedigen… dat wil ik niet. Ik val aan!
Want waar zouden we zijn zonder de oudere witte man…. assistent professor Julien van Ostaaijen!? U die zich in de krant (dagblad Trouw) laat ontvallen dat wij oudere-witte-mannen-wethouders, mede het product zijn van “de weinig democratische wijze waarop wethouders worden benoemd”.
Bestuurskundige bent u aan de universiteit van Tilburg. Vroeger stond dit instituut bekend als de KUT: kath. Universiteit Tilburg. Dat associeert men wel in allerlaatste instantie met oudere, witte mannen. Maar daarin kan toch geen aanleiding gevonden worden voor de vooringenomenheid waarmee u ons, oudere mannelijke witten bejegend?
Ondemocratisch van ons zegt u, dat we via “lidmaatschap van een partij en de gemeenteraad, en langdurige politieke ervaring binnen de partij” onze zetels innemen.
Dat kan toch alleen “ondemocratisch” worden genoemd als in dit land geen algemeen actief en passief kiesrecht bestond?! Doe me een lol Van Ostaaijen en stelt u zich kandidaat.
Uit uw cv maak ik op dat u hooggeleerde wit en man is, maar zich het predikaat ‘oudere’ pas over een jaar of 25 mag toe-eigenen. Wat let u de hand aan de ploeg te slaan? Daarvoor moet u wel uw baantje loslaten weet u. Je kunt als wethouder tenslotte ook weggestuurd worden omdat een ambtenaar waarvoor u verantwoordelijk bent een fout maakt. Een kniesoor die zich daardoor laat weerhouden. Al sinds 2003 bent u assistent professor aan de voormalige KUT… 15 jaar alweer… Eigenlijk bent u in uw functie een witte mannelijke oudere…. (Hoe zit het eigenlijk met de toegankelijkheid voor alle niet-witte-oudere-mannen voor het assistent professoraat!?)
Hoe meer ik er over nadenk… U bent, binnen het raamwerk van uw logica, de gedroomde kandidaat-wethouder. Laten we ruilen zeg. Want zoals u het wethouderschap beziet, vanaf de zijlijn, bekijk ik het assistent-professoraatschap. Toen u nog geboren moest worden zei Pippi Langkous het al: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”
Deal?!

Bertje Westerink
Oudere, witte, mannelijke Wethouder te Winsum

Reacties

article
106208
Open brief aan assistent prof. Julien van Ostaaijen Volgens een landelijk onderzoek zijn wethouders in
https://winsum.nieuws.nl/column/20180529/oudere-witte-mannen-toch/
2018-05-29T22:47:06+02:00
Column, Nieuws