Blog wethouder Bert Westerink, 26 september 2018

Foto: HogelandNieuws

Democratie mis je pas als het er niet meer is

In mijn vorige blog onderstreepte ik het belang dat democratie onderhouden moet worden. Door opvoeding, onderwijs en deelname. In een indirecte reactie probeerde iemand, niet voor de eerste keer, feitelijk onjuist te beweren dat het gemeentebe-stuur van Winsum weinig democratisch handelt: “ouwe jongens krentenbrood.”
In een directe reactie stelde iemand dat democratie veel beter af zou zijn zonder dat ik daaraan deelneem.

Diegene nodigde ik uit voor een gesprek. Dat leverde een aanvullende reactie op. Vanuit het vooroordeel “praat nooit met een politicus zonder advocaat”, werden mij 18 punten voorgelegd om eerst op te reageren. Aan de hand van de antwoorden zou vervolgens worden beoordeeld of correspondentie met mij “geen parelen voor de zwijnen is”.

Dictatuur

Maar ‘democratie’ gaat toch juist over vreedzaam praten met degenen waarmee je het niet eens bent? In een dictatuur -ik gaf het voorbeeld van de DDR- wordt slechts gesproken met degenen die het met de regering eens zijn.

Enfin, beiden kunnen in november hun mening via de stembus tot uiting brengen, die tevens het einde inluidt van mijn deelname. Althans als gekozen wethouder. Als burger blijf ik mijn mening geven. Zo neemt een mens ook deel aan ‘democratie’. Via betrokkenheid bij een politieke partij, en ook door mee te doen aan ‘inspraak’.

De mogelijkheden daarvoor worden bij alle ‘grote projecten’ die in Winsum lopen, geboden. Dit is overigens niet zelden één van de redenen waarom projecten lang duren. Punt blijft dat het om tegengestelde belangen gaat, en niet elkenain volledig tevreden gesteld kan worden.

Verwondering

Nu ik er binnenkort mee stop, neem ik de tijd om terug te blikken en ‘bestuurlijke lessen’ te formuleren. Een mens wil toch iets nalaten 😉 Rode draad is verwondering, over het gebrekkige verdiepen van de mens in wat bestuurders moeten doen: afwegingen maken tussen –vaak tegengestelde- belangen en daar keuzes op baseren. Dat we ons daarbij aan het recht hebben te houden. En dat verschillen van me-ning over de gemaakte keuzes, geen rechtvaardiging kan zijn voor zoveel verontwaardigd, ongericht ‘geblaat’ als we over ons heen krijgen.

Eén van m’n stukjes zal gewijd zijn aan deze tweet van mevrouw Annemarie Heite, naar aanleiding van een ongeval op een onbewaakte spoorovergang bij Scheemda in augustus. “Is bureaucratie de oorzaak van uitblijven aanpak onbewaakte spoorweg-overgangen? Wat is een mensenleven waard (of moet ik daarbij zeggen in Groningen)? Winsum, Bedum, Scheemda? Hoe kunnen bestuurders zichzelf nog in spiegel aankijken?”

Die laatste vraag zou misschien ook vaker aan getwitter vooraf kunnen gaan…
Ondertussen is mijn vraag: hoe vreemd is het dat zo weinig mensen beschikbaar zijn als kandidaat-bestuurder? Iedereen heeft toch de vrijheid daartoe!?

Reacties