Voorlichtingsavond over fracken

Zaal bomvol
Foto: WinsumNieuws

De NAM verdraait, paait, naait en graait

De NAM heeft plannen om nog dit najaar bij het gasveld Saaksum te gaan fracken. Over de gevolgen die dat heeft voor de bodem en de inwoners van het gebied, vond er gisteravond om 20.00 uur in dorpshuis Ezinge een voorlichtingsbijeenkomst plaats.
Juridisch is er niets meer tegen de voorgenomen werkzaamheden te ondernemen, maar initiatiefnemer van deze avond, Petra Veltman, vond dat de mensen voorgelicht moesten worden. Als sprekers had zij uitgenodigd: geoloog Peter van der Gaag, Hilda Groenveld van Groninger Bodembeweging en Peter Kolder van Milieudefensie.

Petra Veltman
Petra stond twee maanden geleden op het voetbalveld toen ze werd aangesproken door een inwoonster van Saaksum, die vertelde dat ze een brief had gehad met de mededeling dat er in Saaksum gefrackt zou gaan worden door de NAM.
Petra vond het ongelooflijk wat ze hoorde, en maakte een belrondje langs de dorpsverenigingen in de buurt. Ze vond het vreemd dat veel mensen niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van gasvelden onder o.a. Ezinge en Feerwerd. “Dit moeten de mensen weten,” vond Petra. Via via kwam ze in contact met Hilda Groeneveld. Samen met wat anderen werd besloten om een voorlichtingsavond te organiseren. Sprekers werden uitgenodigd, een zaal gehuurd en via social media werden mensen uitgenodigd.

Petra Veltman
Petra Veltman

Fracken
Bij fracken gaat het om een techniek die breuken maakt in de grondlaag die om het gasveld zit. Onder grote druk worden enorme hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Van de chemicaliën wordt 80% teruggewonnen, 20 % blijft in de aardbodem achter, met alle gevolgen van dien. In Saaksum zal er op twee van de vier punten gefrackt worden. Wat de risico’s van het fracken zijn, is onvoldoende bekend. Naast de achterblijvende chemicaliën is er bij enkele bodemlagen (knipklei) gevaar voor gaswinningsschade.

Geoloog Peter van der Gaag

Peter van der Gaag
Peter van der Gaag

Geoloog Peter van der Gaag legde zo goed als mogelijk uit wat fracken in de grondsoorten onder Ezinge, Feerwerd en Saaksum voor uitwerking kan hebben is. In dit gebied is sprake van een knipklei, ook wel smeltklei genoemd. Zie voor verdere uitleg : http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html
“Niet bodemdaling leidt hier tot schade,” vertelde Van der Gaag, “maar er zijn heel veel andere processen die wel schade kunnen berokkenen. Kleine gasvelden leiden tot relatief kleine bevingen. Bij een kleine fractuur van de bodemlaag is een beving meestal niet eens voelbaar, maar er zijn, juist in dit gebied wel degelijk risico’s. In dit gebied is er een laag van knipklei, ook wel smeltklei genoemd. Het is klei die uitzet door vocht en krimpt bij droogte bij gebrek aan kalk. Wanneer de waterstand verlaagd wordt, heeft dit invloed op de klei. Gaswinning door fracken doet de bodem bewegen en dit kan scheuren in huizen veroorzaken.
Op een vraag uit de zaal stelt Van der Gaag dat wierden, door de bijzondere opbouw van de bodem, nog gevoeliger zijn.
Hilda Groeneveld
Hilda Groeneveld

Geld, geld, geld
Mevrouw Hilda Groeneveld van de Groningen Bodem Beweging heeft geen goed woord over voor de NAM. “Er moet meer objectief en transparant gemeten worden.”
Reinier Brongers werkt al jaren met allerlei soorten metingen. Hij vertelt over tiltmeters en accelerometers die een veel beter inzicht geven in bodemverschuiving en trillingen. Volgens Hilda Groeneveld verdraait de NAM de boel constant, ze belazeren de burgers met incomplete dossiers en metingen. “Je wordt gewoon voor de gek gehouden,” aldus Hilda.
Peter Kolder
Peter Kolder

De gaswinning moet stoppen
“De NAM moet stoppen met gaswinning,” vindt Peter Polder van Milieufederatie. “Zelfs uit zo’n klein veld als rond Saaksum moet de laatste kubieke meter nog geperst worden. Kan het niet meer door “normale” boringen, dan maar door een chemische methode als fracken. De mensen moeten in verzet komen. We hebben helemaal geen gas meer nodig, er is al genoeg andere fosfielvrije energie.”

NAM organiseert zelf een voorlichtingsbijeenkomst
Op 1 juli is er van 16.00 tot 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden, die wordt georganiseerd door de NAM, op het boorterrein bij Saaksum, locatie Roode Haan. Koffie en thee kun je het beste zelf meenemen, want Henk Spiekman van Camping Roode Haan heeft de NAM laten weten dat hij voor die club geen cateraar wil zijn. Applaus uit de zaal was Henks deel.

WinsumNieuws belde vanmorgen nog even met Petra Veltman en vroeg wat ze van de bijeenmkomst vond:
“Ik had wel veel mensen verwacht, maar dat ze zelfs buiten stonden, dat vond ik toch wel heel veel. Het belangrijkste was om de mensen voor te lichten en dat is goed gelukt. De mensen waren kritisch en dat vind ik ook goed. Ik hoop dat ze net zo kritisch naar de NAM zullen zijn. Ik ben er nog vol van en ik vond het een goede avond. Er zijn toch mooie tips aangereikt. Ik hoop dat de mensen in beweging komen en het niet allemaal aan de NAM overlaten. Bundeling van krachten is nodig; ik hoop dat de mensen dat na vanavond inzien.”

Gemeente Winsum
De wethouders van de gemeente Winsum deelden vanmiddag tijdens een persbijeenkomst mede, dat er volgens hen sprake is van een ongewenste situatie. Er is een brief verzonden aan de NAM waarin is medegedeeld dat de gemeente het fracken zorgelijk vindt. De brief is gestuurd als signaalfunctie. Verder maakt de gemeente zich zorgen over de maatschappelijke onrust. Een afschrift is verstuurd aan het Ministerie.

Verslag en foto’s: Cees van de Meent

Reacties