Succesvolle start opzetten VN Panel Winsum

Foto: Archief WinsumNieuws

Afgelopen woensdag is er in het gemeentehuis van Winsum een eerste bijeenkomst geweest van burgers met een beperking en allerlei partners uit de Winsumer samenleving. Doel was om samen te bespreken hoe vanaf  oktober een succesvol VN Panel te hebben.

De gemeente Winsum werkt in navolging van de Drentse gemeente Tynaarlo mee aan het opstarten van een VN Panel. Medio juni werd in Winsum het startsein gegeven door gemeente en voorlopige trekkers van het Panel. Een VN Panel is een groep burgers met een beperking, die in deze samenstelling actief aan de slag gaat met vragen en situaties waarin ze belemmerd worden in de samenleving. Dit doen ze niet in formele vergadersituaties maar juist door in en met partijen uit de samenleving: verenigingen, ondernemers en gemeente aan de slag te gaan en in gesprek te zijn. Daarom riepen zij inwoners met een beperking uit de gemeente Winsum op om naar de bijeenkomst op woensdag 8 juli te komen.

Grote betrokkenheid 

Hoewel al vakantietijd, waren er maar liefst 30 betrokken inwoners en organisatie op de bijeenkomst afgekomen om met elkaar in gesprek te gaan. Er is gestart met een presentatie door Rob Higler, een van de trekkers en ook ervaringsdeskundige. Er is gesproken over de meerwaarde die een VN Panel kan hebben in de Winsumer samenleving. Higler gaf aan dat het opzetten van het VN Panel bij hem herinneringen opriep aan de enorme gezamenlijke inzet van alle burgers bij de grote sneeuwval in 1979. Die situatie kenmerkte hij als een situatie waarin “iedereen er gewoon was voor iedereen”, en dat elkaar helpen vanzelfsprekend was. Dezelfde vanzelfsprekendheid in samenleven tussen burgers met en zonder beperking zou hij graag terugzien in het VN Panel en hoe dat Panel echt verbonden is met de samenleving.

In de discussies op deze bijeenkomst kwamen uiteraard voorbeelden aan de orde van situaties waarin het niet goed gaat: slechte toegankelijkheid, niet echt mee kunnen doen en soms een belemmerende overheid. Een discussie die echter wel leidde tot een eindoordeel op de bijeenkomst dat een VN Panel in Winsum op lokaal niveau het verschil kan maken.

Toegankelijke verenigingen

Opvallend was de betrokkenheid van de aanwezige (sport) verenigingen. Vanuit de sportclubs werd gemeld dat er zeker de behoefte is om voor gehandicapte (jonge) sporters ook een aanbod te hebben, en de ouders van bijvoorbeeld jonge gehandicapte sporters ook te betrekken, maar dat het vaak ontbreekt aan korte lijnen en aan contacten met ouders, met zorginstellingen en andere partijen om het ook echt op te pakken. Tijdens de bijeenkomst is het voorstel geopperd om in een volgende bijeenkomst in augustus een activiteit voor te bereiden voor de Week van de Toegankelijkheid (klik hier voor de site) in oktober. Het thema van deze landelijke week is Welkom bij de club, en sluit goed aan op de betrokkenheid van vrijetijdsverenigingen bij mensen met een handicap en andersom.

Vervolg

Op woensdag 19 augustus is er de vervolgbijeenkomst, van 17.00 tot 20.00 uur. Naast de huidige deelnemers worden ook de ervaringsdeskundigen, (sport)verenigingen, ondernemers en andere partijen die de eerste bijeenkomst niet konden aanschuiven, van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Wilt u ook graag aanwezig zijn op deze bijeenkomst? Wij stellen het op prijs als u zich hiervoor aanmeldt. Dit kan per mail: [email protected] of telefonisch, bij Jos Voppen, Buurtwerk Nederland: 06-51346655 of Rob Higler: 06-25172490. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke eventuele ondersteuning u nodig heeft om naar de bijeenkomst toe te komen. Dat wordt dan geregeld. Er wordt ook voor een lichte maaltijd en gezorgd en de onkosten om deel te nemen worden vergoed.

Achtergronden VN Panel

Aanleiding voor het instellen van het panel is de bekrachtiging dit jaar door Nederland van het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties. In dit verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder een beperking. De komende tijd kunt u in de lokale bladen regelmatig iets lezen over het VN panel in de gemeente Winsum.

Reacties