Week van de Toegankelijkheid, clubtour Winsum

Op zaterdag 10 oktober was door buurtsportcoach Nik Poortinga in het dorpshuis een ontmoeting georganiseerd voor het VN panel. Een aantal panelkandidaten en enkele mensen uit de schil van betrokkenen discussieerden met wethouder Marc Verschuren (sociale zaken, zorg, welzijn en leefbaarheid) en bestuursleden van het dorpshuis. Dit alles tijdens een gastvrije lunch en in het kader van de clubtour van het panel in de Week van de Toegankelijkheid in Winsum.

VN panel de praattafel dorpshuis Baflo staat klaar
Het gesprek ging over de talenten en vaardigheden van gehandicapten. En over tegemoetkomingen en subsidies die vaak niet worden benut om activiteiten voor de vrije tijd te organiseren of om er aan mee te kunnen doen. Maar ook de angst voor keukentafelgesprekken en niet meer een weekendje weg kunnen als gevolg van het financieel beleid van instellingen kwamen op tafel. Allemaal dingen waar we het met elkaar in de gemeente mee moeten zien te rooien.

vn spandoek bij Dorpshuis Baflo
Het dorpshuis is een locatie waar heel veel gebeurd. De burgers en verenigingen uit Baflo e.o. maken er veel gebruik van. Alles wordt door vrijwilligers georganiseerd. Het zou nog meer een ontmoetingsplek mogen worden. Ook voor mensen die sociaal eenzaam zijn of dreigen te worden. In het dorpshuis is altijd tijd en plaats te maken voor een goed gesprek en een lekkere kop koffie. De deelnemers vonden het allemaal belangrijk dat dit bekender wordt. Nog een belangrijke succesfactor is dat de kandidaten voor het VN panel merken nu al merken dat persoonlijke aandacht en contact een succesfactor is om mensen vertrouwd te maken met deze essentiële functie van een dorpshuis.
De clubtour ging ’s middags naar de kantine van voetbalvereniging Viboa in Winsum. Daar was het een drukte van jewelste. Het “eerste” voerde een verwoede strijd met PKC ‘83. De panelkandidaten en wethouder spraken hier met voorzitter Jan Joost Flim over de toegankelijkheid van de vereniging. Over meedoen aan voetbal voor mensen met een beperking, maar ook als vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen immers ook mensen met een beperking zijn of ouders, familie, vrienden van leden met een beperking. Viboa heeft veel ambities, getuige de visie en het beleid van de vereniging. Waar G-voetbal in teamverband vastloopt op volgens de KNVB benodigde faciliteiten, kan er op individuele basis heel veel. Ook hier gaven panelleden het advies om veel meer ruchtbaarheid te geven. Noch in de presentatiegids, noch op de website van Viboa is te lezen dat mensen met een handicap erg welkom zijn.

vn spandoek wvdt bij Viboa
De voorzitter gaf aan alle hulp van het panel met twee handen aan te grijpen. De lijst met nog in te vullen vrijwilligerswerk gaat rond in het panel, er volgt een gesprek met een panelkandidate die graag lid van Viboa wil worden en er gaat een toegankelijkheidsschouw voor deze club georganiseerd worden. Het VN panel komt binnenkort terug om te praten over de vorm en inhoud van de samenwerking. Viboa is een club met voorsprong en stond terecht met 3-1 voor toen het overleg ten einde was.

vn in gesprek bij Viboa

Reacties