Presentatieavond obs De Wierde druk bezocht

Foto: Auwert Postmus

 

Kort voor de zomervakantie heeft Schoolbestuur L&E de toezegging gedaan dat obs De Wierde in Adorp een toekomstplan mag ontwikkelen waarin de school aantoont dat de school zelfstandig kan bestaan. Dit plan wordt eind november aan het schoolbestuur gepresenteerd. Het schoolbestuur beslist vervolgens over een “go”, of een “no go”.

IMG_4227   IMG_4228

Na de zomervakantie is er een stuurgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur, het schoolteam, de ouders en Dorpsbelangen. In de afgelopen maanden zijn de eerste contouren van het toekomstplan voor de school bepaald. Omdat in het plan ook een belangrijke rol is weggelegd voor ondersteuning van het schoolteam door ouders en dorpsbewoners, is het plan op donderdagavond 12 november aan de ouders en dorpsbewoners gepresenteerd.

IMG_4229   IMG_4232

Na de boeiende presentatie werd er nog uitgebreid nagepraat over kansen op een rooskleurige toekomst voor de school. Het doel van de avond: ‘kijken of de plannen voor de toekomst kunnen rekenen op draagvlak bij ouders en dorpsbewoners’,  is gehaald!

IMG_4237

Cookieinstellingen