‘Laatste dorpsschool voor de stad’ wordt Integraal Kindcentrum.

Foto: Elise Klinkert

Vandaag, woensdag 13 januari, vond op o.b.s. De Wierde,op ceremoniële en ludieke wijze de ondertekening van de reeds aangekondigde intentieverklaring plaats. Met de ondertekening van de intentieverklaring verklaren het schoolbestuur, de leerkrachten, de schoolleiding, ouders en dorpsbewoners dat zij zich maximaal zullen inzetten voor het voortbestaan van de school.

Ruim vierhonderd handtekeningen werden in juli 2015 door ouders en dorpsbewoners verzameld. Dit heeft ertoe geleid dat schoolbestuur Lauwers en Eems, leerkrachten, schoolleiding, ouders en dorpsbewoners op woensdag 13 januari een intentieverklaring tekenden waarin zij verklaren dat zij zich in gezamenlijkheid maximaal zullen inzetten voor het behoud van o.b.s De Wierde in Adorp.

De intentieverklaring die op feestelijk en ludieke wijze plaatsvond, volgde op het aanbieden van een plan, gericht op het voortbestaan van de school, aan het schoolbestuur.

In het plan van o.b.s De Wierde is te lezen dat de school het plan heeft om onderdeel te zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC) in het gebouw van de school.

Ouders kunnen hun kinderen in de leeftijd van nul t/m twaalf jaar naar IKC de Wierde brengen en het kindcentrum zal dagelijks van 7 tot 7 open zijn. Naast voorschoolse opvang en naschoolse opvang zal IKC een kinderopvang voor kinderen van nul tot vier jaar hebben. Ook zal het een peuter-kleutergroep voor kinderen van 3 t/m 6 jaar onderdeel zijn van het kindcentrum.

De school heeft het ambitieuze plan om per augustus 2016 op te gaan in IKC De Wierde.

Door de gunstige ligging van Adorp, aan de N361 van Lauwersoog naar Groningen, rekent o.b.s De Wierde erop dat deze laatste dorpsschool voor de stad, aantrekkelijk is voor jonge ouders die dagelijks voor hun werk naar de stad Groningen rijden. Ouders kunnen hun kinderen dan vanaf ’s morgens 7 uur naar het Integraal Kindcentrum De Wierde brengen en ze ’s avonds weer ophalen.

Het schoolgebouw is prachtig gelegen aan de rand van het dorp met uitzicht over het Reitdiepdal. Rond de school is er veel speelruimte en ruimte voor natuurbeleving.

Het IKC De Wierde streeft ernaar de kinderen een prettige, veilige en uitdagende speel-, werk-, en leeromgeving te bieden. De school, de buitenschoolse opvang, de kinderopvang en de peuter/kleutergroep willen vanuit één pedagogische visie gaan samenwerken, waardoor kinderen duidelijkheid en vertrouwen zullen ervaren.

De school, als onderdeel van het Integraal Kindcentrum, zet zich in om een moderne, vernieuwende school te zijn waarin kinderen worden voorbereid op de wereld van straks. Met behulp van informatie-encommunicatietechnologie, zoals laptops en Ipads is de school dan meer in staat om kinderen uit te dagen om zich maximaal te ontwikkelen op hun eigen niveau, om zelf hun doelen te kunnen stellen en om te kunnen reflecteren op het eigen leren en het eigen gedrag.

Op dit moment zijn leerkrachten en schoolleiding druk bezig met zich te oriënteren op onderwijsconcepten, methodieken en programma’s om dit op korte termijn te realiseren.

In de toekomstvisie van de school en het IKC is ‘brede ontwikkeling’ van kinderen een belangrijk uitgangspunt. De mooie grote buitenruimte rond de school biedt kinderen niet alleen de ruimte voor sport, spel  en bewegen, maar ook voor het beleven en ontdekken van de natuur. Daarnaast willen de school en het IKC kinderen ook veel in aanraking brengen met kunst en cultuur. Er vinden reeds diverse projecten plaats, o.a. in samenwerking met de ‘Culturele Commissie Adorp’. De komende schooljaren zal ‘drama en theater’ op de voorgrond staan. Binnenkort renoveren ouders het podium van het openluchttheater op het schoolplein.

O.b.s De Wierde wil méér dan de school behouden.

Samenvattend:

Het nieuw in te voeren Integrale Kindcentrum De Wierde in Adorp biedt een stabiele en veilige omgeving waar kinderen van 0 tot en met 12 jaar met plezier hun eigen unieke talent kunnen ontwikkelen. Het team zet haar kwaliteiten onvoorwaardelijk in voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Een veilige en prettige leer-, werk- en leefomgeving   wordt gezien als voorwaarde voor goede resultaten. Kleine groepen maken een kindgerichte aanpak op cognitief-, sociaal emotioneel- en creatief gebied mogelijk. Ruimte en openheid omvatten het centrum zowel letterlijk als figuurlijk. De ligging aan de rand van het Reitdiepgebied maakt leren van en met de natuur mogelijk. Samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, begeleiders, ouders en dorp is belangrijk, zo leren we op alle niveaus van en met elkaar. Samen maken we het Integraal Kindcentrum een succes!

IKC De Wierde in duurzaam Adorp ligt dicht bij de doorgaande weg van Winsum naar Groningen en toch midden in de natuur. Midden in het dorp maar vlakbij de stad en goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Cookieinstellingen