Opening ‘de Bibliotheek op School’ OBS De Wierde

Foto: Joke Ettes

Vandaag, woensdag  27 januari, heeft wethouder Marc Verschuren de schoolbibliotheek op OBS De Wierde te Adorp officieel  geopend. Hij deed dat door met twee kinderen twee ludieke gedichten over lezen en boeken voor te dragen en daarna een ware boekenmuur te openen, waarna de nieuwe schoolbieb zichtbaar werd.

Voor de officiële opening plaats vond, bood consulent leesbevordering Gonny Apol, namens Biblionet, elke groep van de school een nieuw leesboek aan.

Naast de vele boeken omvat het programma ‘de Bibliotheek op school’  ook een eigen digitale omgeving voor de kinderen. Hier vinden ze niet alleen alle boeken die in de school zijn, maar hebben ze ook toegang tot speciaal geselecteerde sites waar zij voor kinderen geschikte informatie vinden. Met ‘de Bibliotheek op school’ wil OBS De Wierde het leesplezier van kinderen stimuleren.

OBS De Wierde sluit met dit project aan op de landelijke aanpak “Bibliotheek op school” voor het primair onderwijs waarin bibliotheken, scholen en gemeenten samenwerken aan de verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van kinderen.

Dit is de achtste schoolbibliotheek die in de gemeente Winsum gerealiseerd is.

Leesplezier en betere schoolprestaties

Een belangrijk doel van Bibliotheek op School is vergroting van het leesplezier en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven wordt bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets! Het maakt een groot verschil voor kinderen of ze lezen of niet. Kinderen die plezier hebben in lezen vergroten hun leessnelheid, woordenschat, spellingvaardigheid en tekstbegrip en doen het daardoor beter op school. Door dagelijks vijftien minuten te lezen of voor te lezen leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar.

Een speciale werkgroep, bestaande uit vrijwilligers,  leerkrachten, en schoolleiding heeft samen met de leesconsulente van Biblionet hard gewerkt aan de realisatie van de schoolbieb en de digitale omgeving waarin de kinderen de boeken van de eigen school kunnen vinden. Daar komen natuurlijk steeds nieuwe boeken bij waardoor op school een mooie actuele collectie boeken beschikbaar is, afgestemd op de interesses van de kinderen.

Voor de kinderen was de opening van de bibliotheek een feestelijke gebeurtenis. De dag startte met een voorleesontbijt. Terwijl de kinderen, met hun knuffel op schoot, luisterden naar mooie voorleesverhalen, gingen ouders rond met drinken en gezonde hapjes van fruit, komkommer en tomaat.

Na het officiële gedeelte speelde toneelgroep Marikesh voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een hilarische toneelvoorstelling waarin de  kinderen dichter Cornelis hielpen om een gedicht voor de koningin te schrijven.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben onder leiding van de kunstenares Angelique de Waard beeldgedichten gemaakt vanuit het gedicht ‘Heppie’ van Joke van Leeuwen.

Als besluit van deze geslaagde dag kregen de kleuters namens Biblionet een boekentas en de oudere kinderen een boekenlegger, aangeboden.

Cookieinstellingen