SPG Winsum geeft zichtbare waardering aan toegankelijke zaken

Foto: WinsumNieuws

In het kader van de landelijke Week van de Toegankelijkheid presenteert Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum een toegankelijkheidssticker. Daarmee kan aan de buitenkant van een pand zichtbaar worden gemaakt of dit toegankelijk is. Deze sticker zal worden toegepast in de gemeente Winsum – het werkgebied van het Platform.

Helaas komt het nog vaak voor dat mensen met een beperking een winkel of andere gelegenheid niet in kunnen; of daar niet kunnen verblijven vanwege te smalle doorgangen of het ontbreken van voorzieningen.

Maar er zijn ook organisaties en ondernemers die hun best doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Die inspanningen worden door St. Platform Gehandicaptenbeleid gewaardeerd. Als teken hiervan reikt het Platform met ingang van deze week toegankelijkheidsstickers uit waarmee van buitenaf zichtbaar wordt dat een gebouw toegankelijk is.

De eerste sticker wordt woensdag 5 oktober om 15.45 uitgereikt in en aan Garnwerd aan Zee.

De keuze voor juist deze locatie (en niet een van de andere goed toegankelijke panden) is ingegeven door het thema 2016 van de Week van de Toegankelijkheid, te weten horeca. En Garnwerd aan Zee steekt in de gemeente Winsum wat toegankelijkheid betreft nu eenmaal met kop en schouders uit boven de collega-horecazaken.

Reacties