Gemeente Winsum sommeert ProRail spoorbomen te plaatsen aan de Voslaan

De gemeente Winsum heeft Prorail schriftelijk gesommeerd om haast te maken met beveiliging van de spoorwegovergang Voslaan. Gesteund door antwoorden van minister Asscher tijdens het vragenuurtje afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer heeft burgemeester Michels de volgende brief aan de directie van ProRail gestuurd.

Geachte  heer Eringa, 

Afgelopen  vrijdag  tijdens  de  persconferentie  in  het  gemeentehuis van  Winsum,  hebben wij  kennis kunnen  nemen  van  uw  opmerkingen  omtrent  het  treinongeluk  op  de onbewaakte  spoorwegovergang  aan  de  Voslaan  in  Winsum.  U  heeft  onder meer aangegeven  om  op  korte  termijn,  voor het  einde  van  dit  jaar,  een  oplossing  te  willen hebben  voor de  onbewaakte  overgang  aan  de  Voslaan. Momenteel  ligt  er een  plan  om  een  weg  aan  te  leggen  langs het  spoor  vanaf  de onbewaakte  spoorwegovergang  aan  de  Voslaan  naar  de  bewaakte  spoorwegovergang aan  de  Meeden.  De  afgelopen  dagen  is ons duidelijk  geworden  op  basis van gesprekken  met  onze  inwoners en  de  omwonenden  bij  de  spoorwegovergang  aan  de Voslaan  dat  deze  oplossing  geen  enkel  draagvlak  heeft. Wij  zijn  dan  ook  verheugd  over de  uitlatingen  van  de  heer  Asscher,  minister van Sociale  Zaken  en  Werkgelegenheid,  viceminister-president,  bij  afwezigheid  van  de staatssecretaris  van  Infrastructuur en  Milieu.  

In  de  Tweede  Kamer tijdens het vragenuur op  dinsdag  22  november 2016,  heeft  hij  het  volgende  gezegd;   ‘Ik  begrijp  ook  heel  goed  het  ongenoegen  van  de  bewoners in  Groningen.  Zij  hebben gepleit  voor een  AHOB,  een  automatische  halve  overwegboom.  Dat  is zo’n  ding  met een  bel,  een  knipperlicht  en  een  slagboom.  Het  duurt  even  voordat  die  er is,  maar  die biedt  in  ieder geval  meer  beveiliging  dan  een  niet  automatisch  bewaakte  overgang. Wat  mij  betreft  komt  er  dus voor het  einde  van  het  jaar  hetzij  een  andere  ontsluiting via  een  weg,  hetzij  een  oplossing  door koop.  Anders moet  de  voorbereiding  beginnen voor het  alsnog  plaatsen  van  zo’n  slagboom,  ook  al  duurt  dat  even.  We  moeten duidelijk  maken  dat  er  wat  gebeurt’. 

Gelet  op  het  ontbreken  van  draagvlak  bij  zowel  de  omwonenden  als de  bevolking  zijn wij  van  mening  dat  de  spoorwegovergang  aan  de  Voslaan  beveiligd  moet  worden.  De reactie  van  de  Minister geeft  daartoe  een  opening.  

Afgelopen  donderdag  24  november 2016  heeft  de   burgemeester,  de  heer R.  Michels,  contact  gehad  met  het  Ministerie van   Infrastructuur  en  Milieu  en  er op  aangedrongen  om  te  zorgen  dat  er aan  de Voslaan  een  bewaakte   spoorwegovergang  gerealiseerd  wordt. Wij  dringen  er dan  ook  bij  u  op  aan  om  op  de  kortst  mogelijke  termijn  met  het Ministerie  in  gesprek  te  gaan  om  te  komen  tot  de  realisering  van  een  bewaakte spoorwegovergang  aan  de  Voslaan  in  Winsum  en  alles in  het  werk  te  stellen  om  een tijdelijke  voorziening  te  treffen  waardoor de  spoorwegovergang  aan  de  Voslaan  tot  aan het  moment  van  beveiliging  niet  meer  gebruikt  hoeft  te  worden. 

Reacties