Kerstviering IKC De Wierde in de Adorper kerk

Alle kinderen van IKC De Wierde hebben afgelopen donderdag samen kerst gevierd. Eerst is er gegeten in de school en de kinderopvang. Voor alle ouders stonden verschillende soorten soep klaar, gemaakt door een aantal vaders. Andere ouders hadden hun best gedaan op lekkere (en prachtige) hapjes, die door kinderen met veel plezier en smaak zijn gegeten.

Na het diner gingen alle kinderen van het IKC via een verlicht pad en met eigengemaakte lichtjes in de hand naar de Adorper kerk. De ouders zaten daar op hen te wachten en hebben genoten van het voorprogramma in de vorm van een optreden van een afvaardiging van het Adorper koor. Toen de kinderen binnenkwamen, waarbij de grotere kinderen de allerkleinsten hebben begeleid, hebben de koorleden en de kinderen samen ‘o dennenboom’ gezongen.

Daarop volgende het kinderoptreden voor de ouders, broertjes en zusjes, na een aantal weken hard repeteren. Naast de liedjes door alle kinderen van het IKC heeft groep 8 een kerstverhaal voorgedragen.

Floor van de Werfhorst (schoolleider) heeft namens het hele team van IKC De Wierde het openbare karakter van het IKC benadrukt. Wat vooral belangrijk is voor de leerkrachten, onderwijsassistent en leidsters van de opvang is: ‘leer kinderen dat ze denken, niet wat ze denken.’ Alle levensbeschouwingen, culturen en andere maatschappelijke uitingen worden aan de kinderen aangeboden met als voorwaarde: zolang het een ander geen kwaad doet. Door dit zo breed mogelijk aan te bieden zonder voorkeur of oordeel, hopen de medewerkers van het IKC kinderen samen met ouders in staat te stellen eigen keuzes te maken in het leven. ‘Het kritisch leren denken is een belangrijke vaardigheid, die we bij onze kinderen willen stimuleren, ‘ aldus de schoolleider.  

De avond werd afgesloten met een swingend optreden van het team en een bedankje aan alle ouders voor de enorme betrokkenheid bij en inzet voor het IKC.

Deze intensieve samenwerking draagt eraan bij, dat ouders en het team van IKC De Wierde hun gemeenschappelijke inspanningsverplichting kunnen nakomen: optimale ontwikkelkansen voor het kind. 

Reacties