Financiële tips en adviezen op WinsumNieuws

Foto: veldmanenvandijk.nl

Roel Venema van Veldman en Van Dijk te Leens zal maandelijks financiële tips en adviezen op WinsumNieuws plaatsen. Doe uw voordeel er mee!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Administratiekantoor Veldman en Van Dijk door op de banner onderaan het artikel te klikken.

KINDEROPVANGTOESLAG OMHOOG

De kinderopvangtoeslag gaat voor het tweede jaar op rij omhoog. Er komt vanaf 2017 jaarlijks zo’n 200 miljoen extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan ongeveer twee derde voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag.  Voor ouders met kinderen in de opvang levert dit een forse meevaller op, variërend van enkele tientjes tot honderden euro’s. In de meeste gevallen ontvangen ouders 2% meer kinderopvangtoeslag voor het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft.  Het percentage voor het tweede kind gaat licht omhoog.

Het bedrag dat u terugkrijgt voor de kinderopvang is voor het eerste kind maximaal 94% en minimaal 33,3%.  Voor het tweede kind is dit minimaal 64%. Net als bij de zorgtoeslag en huurtoeslag is het bedrag dat u aan kinderopvangtoeslag ontvangt afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen.

Let op!!

Heeft u een goed ondernemersjaar en verwacht u een hogere winst, dan moet u rekening hoeden met een correctie op de ontvangen toeslag. Uw NOAB-adviseur kan u helpen met een indicatie van uw (gezamenlijk) inkomen over 2016 en 2017.

AFTREK GEMENGDE KOSTEN NAAR 80%

De aftrek voor bepaalde algemene kosten gaat in 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. De aanpassing van deze aftrek geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters, niet voor VPB-plichtigen.

Wettelijk is bepaald dat kosten met een gemengd zakelijk/privé karakter tot een bedrag van € 4.500 niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen.

Het gaat hierbij om de volgende kosten:

*voedsel, drank en genotmiddelen;

*representatie, waaronder ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;

*congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen e.d.

De alternatieve optie is om 73,5% van de hier bedoelde kosten wel in aftrek te brengen. Dit percentage gaat dus naar 80%, maar dat geldt niet voor VPB-plichtigen.

De verhoging is bedoeld om het niet meer aftrekbaar zijn van de kosten van een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis te compenseren voor de IB-ondernemer.

BEREKENING BOX 3 VERANDERT VANAF 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting in box 3, die u moet betalen over uw vermogen.  Voor uw aangifte over 2016 geldt nog de fictie dat u een rendement-‘voordeel’ in de terminologie van de Belastingdienst – behaalt over uw vermogen.  Hierover betaalt u 30% belasting, wat neerkomt op 1,2% over uw bezittingen boven het heffingvrij vermogen.

Vanaf 2017 kent box 3 drie vermogensschijven. Hoe meer vermogen, hoe hoger het ‘voordeel’. Net als nu is betaalt u 30% belasting over dit voordeel.  De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat u gemiddeld een hoger rendement behaalt, als dat vermogen groter is.  Bij iedere volgende vermogensschijf geldt daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.  Wel gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per partner (2016: € 24.437).  Mensen met een klein privévermogen gaan er met de nieuwe rekenmethodiek op vooruit.  Volgens  voorbeeldberekeningen ligt het omslagpunt rond een vermogen € 300.000.  Is uw box 3-vermogen hoger, dan bent u vanaf 2017 slechter uit.

Berekening voordeel Box 3 vanaf 2017

SCHIJF Grondslag sparen en beleggen Percentage1,63% Percentage5,5%
1 T/M€ 75.000 67% 33%
2 € 75.001 T/M€ 975.00 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

 

MOTORRIJTUIGENBELASTING 2017-2020

De tarieven voor motorrijtuigenbelasting wijzigen. Rijden in een vervuilde diesel wordt duurder. Voor de periode 2017 tot en met 2020 gelden de volgende veranderingen.

*De tarieven motorrijtuigenbelasting (MRB) worden per 2017 met 2,7% verlaagd. *(inflatiecorrectie buiten beschouwing gelaten)

*Volledig elektrische auto’s  blijven van 2017 tot en met 2020 vrijgesteld van MRB.

*Semi-elektrische auto’s betalen het halftarief. Wel verdwijnt de 125kg gewichtscorrectie. Voor gewone hybrides verdwijnt de 125kg gewichtscorrectie, ter compensatie van het extra gewicht van de accu.

*Vervuilende diesels die meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten (zonder roetfilter) betalen vanaf 2019  een toeslag van 15% op het volledig tarief. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt dit alleen voor auto’s van 12 jaar of ouder  in 2019.

Reacties