Eigen Wijs School start speelochtenden

Foto: wikipedia

Eigen Wijs School start op 16 maart een serie speelochtenden voor kinderen in de leeftijdsgroep van 4  tot en 30maanden uit de regio.

Deze vinden plaats op tien ochtenden van 10.00 tot 11.30 uur in de periode van 16 maart tot en met 1 juni in Dorpshuis d’ Olle Schoul te Feerwerd. Begeleiders zijn Karin Polak en Renske Kamperman. De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven kinderen met hun ouders/verzorgers. De regio beslaat een straal van 25 kilometer rondom Ezinge. De kosten van deelname bedragen euro 120,-.

Op 2 maart is er voor geïnteresseerden een informatiemorgen van 10.00 tot 11.30 uur.

De Eigen Wijsschool, die ruimte biedt voor vrije ontplooiing, is een school voor jonge mensen van 0 tot 18 jaar. Kinderen kunnen hier opgroeien naar eigen aard en aanleg en hoeven niet aan verwachtingen te voldoen. Rode draad is de visie van De School op onvoorwaardelijke liefde, waarbij het sleutelwoord ‘Aandacht’ is. De keuzes, die er worden gemaakt binnen deze school, vinden hun oorsprong in de visie die is omschreven in ‘Mijn Eigen Wijsheid’.

Medewerkers van deze school zijn Audrey Jantje Nonkes (Ezinge). Renske Kamperman (Garnwerd), Martha Reijnders (Groningen), Karin Polak (Nieuw Roden), Peter van Ooijen (Haren), Annemiek van Geelen (Groningen) en Hella Bos (Groningen).

Voor aanmelding en informatie: Mevrouw A.J. Nonkes, Allersmaweg 40, 9891 TD Ezinge, telefoon 0594 621843. Over inzage in ‘Mijn Eigen Wijsheid’ is zij ook contactpersoon.

Cookieinstellingen