Het Hogeland, Hunsingo of Marenland?

Het Hogeland, Hunsingo, en Marenland, dat zijn de drie namen waaruit de inwoners van de gemeenten Winsum, de Marne, Eemsmond en Bedum kunnen kiezen voor de nieuwe naam  van de fusiegemeente. De inwoners kunnen tot 22 maart op een van de namen stemmen.

Vanmiddag maakte de door de vier gemeenten ingestelde selectiecommissie voor de nieuwe naam, het resultaat van haar werk bekend. De vier burgemeesters namen de envelop met drie ‘foto’s’ van drie plaatsnaamborden in ontvangst. In totaal kreeg de selectiecommissie 670 inzendingen toegestuurd. De drie geselecteerde namen maakten de overgrote meerderheid uit van deze inzendingen.

Binnenkort krijgen de inwoners van de gemeenten, vanaf 16 jaar, een brief van de gemeenten waarin ze uitgenodigd worden digitaal op een van deze namen hun stem uit te brengen. Wie dat niet digitaal kan, mag schriftelijk stemmen.

Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond merkte op: ‘We hopen op een hoge respons door de burgers. Uit het aantal inzendingen in de eerste ronde maken we op dat de nieuwe naam bij de bevolking een zaak is die wel leeft.’

De voorzitter van de selectiecommissie, Johannes Lindenberg, zei in de toelichting op de voorgedragen namen: ‘Alle drie de namen zijn historisch verbonden met dit gebied. Dit is een reeks waar iedereen zich in kan herkennen.’

Sascha van der West, de VWO-scholiere van Het Hogeland College die deel uit maakte van de selectiecommissie, zei over haar eerste bestuurlijke klus: ‘Het is me reuze mee gevallen. Het was erg leuk om aan zo’n commissie mee te doen.’

 

Tekst: Berto Merx

Foto’s: WinsumNieuws

Reacties