Gemeenten reageren op “Het” in naam “Het Hogeland”

Foto: WinsumNieuws

Naar aanleiding van het artikel Vraagtekens bij naam gemeente Hogeland kregen we van afdeling communicatie van de gemeente Winsum het volgende antwoord:

“Op WinsumNieuws.nl zag ik het nieuwsitem ‘Vraagtekens bij naam gemeente Het Hogeland’. Onderaan het item wordt de vraag gesteld of de gemeenten vatbaar zijn voor de genoemde argumenten en reacties.

Namens de vier gemeenten en de selectiecommissie antwoorden we graag op je vraag.

Over de keuze van de selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente voor “Het Hogeland”  in plaats van “Hogeland” als een van de drie namen voor de stemronde kan ik het volgende zeggen: De selectiecommissie naamgeving heeft uitdrukkelijk de vrijheid gekregen om een eigen keuze uit de namen te maken. Dat heeft ze zorgvuldig en in een weloverwogen discussie gedaan. Vanwege de vele inzendingen van de naam “Hogeland” in verschillende variaties  kon en wilde de selectiecommissie naamgeving niet anders dan dat dit een van de drie geselecteerde namen zou worden. “Hogeland” lijkt veel op de plaatsen “Hoogezand” (dat kwam ook uit een toets die daarna is uitgevoerd naar voren) en “Hoogland” in Utrecht. Vervolgens heeft de selectiecommissie de wenselijkheid van “Het” in de naamoptie “Het Hogeland” besproken. In de vastgestelde criteria staat dat de naam niet uit een samenstelling van drie of meer delen mag bestaan. Verder is een gemeentenaam uit twee delen niet aan te bevelen, even als lidwoorden. Dat is wat anders dan een verbod. Het voordeel van opnemen van “Het” als meer onderscheidend woog voor de selectiecommissie vervolgens zwaarder dan het voordeel van het weglaten van een lidwoord in de naam. Een ander voordeel van deze naam is de beginrijm, de zgn. ´alliteratie´, in  Het Hogeland.

Onderstaand volgen nog de criteria. Vastgestelde criteria voor de selectie van de top 3

De nieuwe gemeentenaam: mag

  1. niet elders in Nederland voorkomen;
  2. nog niet zijn vastgelegd in namen-/merkenregisters;
  3. niet te veel op een andere (oude) gemeentenaam in Nederland lijken (moet uniek zijn);
  4. geen naam zijn die een samenstelling is van drie of meer delen (“Bemawieems” mag niet; een gemeentenaam uit twee delen c.q. dubbelnamen (Pijnacker-Nootdorp) is niet aan te bevelen;
  5. is een Nederlandse naam die volgens de huidige spellingregels wordt geschreven;
  6. past bij de identiteit van de nieuwe gemeente;
  7. is gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven en is praktisch in het dagelijks gebruik (dus liever geen verbindingsstreepjes of lidwoorden waarvan je wel of niet weet of ze met een hoofdletter moeten worden geschreven);
  8. straalt herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit (vanuit toeristisch -, economisch -, en woonperspectief) en mag niet worden gebruikt voor zowel de gemeente als een gebiedsdeel of verwijzen naar meren en/of streken die ook voor een aanzienlijk deel in andere gemeenten liggen;
  9. heeft topografische en/of historische verwantschap met het gebied c.q. gebiedsdelen van de nieuwe gemeente.”

 

Reactie Winsum- De MarneNieuws

Voor we ingaan op de reactie van de gemeenten, willen we duidelijk stellen dat we natuurlijk niks tegen hebben op de naam Ho(o)geland. Het is een mooie naam en doet recht aan de keuze van veel inwoners. Het gaat ons om het lidwoord “Het

In haar uitleg over hoe de keuze van de uiteindelijke, nieuwe gemeentenaam tot stand is gekomen, gaat de commissie voorbij aan een aantal door haarzelf gestelde criteria:

–              In de oproep aan de inwoners om ideeën aan te dragen voor de nieuwe gemeentenaam, staat duidelijk vermeld: ‘… de naam moet bestaan uit één woord.’ Dit wordt nog eens bevestigd in de reactie van de gemeente: ‘Verder is een gemeentenaam uit twee delen niet aan te bevelen, evenals lidwoorden.’

–              Waarom dan toch gekozen voor ‘Het’?

‘Het’ heeft volgens de commissie een meer onderscheidend karakter t.o.v. namen als Hoogezand en Hoogland. Het Ho(o)geland heeft echter een heel andere geografische betekenis, nl. een deel van Groningen boven de stad. Zo zou het dus kunnen gebeuren dat Bedum ligt in Het Ho(o)geland op het Lageland, of Winsum in Het Ho(o)geland op het Ho(o)geland. Eerder verwarrend dan onderscheidend.

–              Verder zegt de commissie tenslotte dat expliciet is gekozen voor ‘Het’ omdat het allitereert met Ho(o)geland. Het lidwoord ‘het’ wordt in het Nederlands alleen als ‘het’ uitgesproken als het benadrukt wordt. Wanneer het geen nadruk heeft – en dat is meestal – wordt het uitgesproken als ‘t en is er dus geen sprake van alliteratie. Dan is er eerder een klankbotsing tussen de twee t’s in de uitspraak van ‘gemeente ‘t Ho(o)geland’

Het moge duidelijk zijn: op basis van het bovenstaande, is er voor ‘Het’ in de nieuwe gemeentenaam, geen grond. En als het dan toch iets meer onderscheidend moet zijn dan kiezen de meeste mensen blijkbaar voor: Hoogeland. Met twee o’s (voor degenen die denken dat wij per ongeluk een tweede ‘o’ hebben getypt). En nee, commissie, een (eigen-)naam hoeft niet te voldoen aan de gangbare spellingsregels.

Reacties