Buurtvereniging Oldehof-Peerdewask beheerder Appelhof

Vanmorgen ondertekende wethouder Harmannus Blok namens de gemeente Winsum een beheersovereenkomst met buurtvereniging Oldehof-Peerdewask voor boomgaard Appelhof in Winsum. Enthousiaste bewoners beheren zelf de hoogstamvruchtboomgaard. Zo verzorgen zij het knotten van de elzensingel, het onderhoud van schelpenpaden en het planten van bloembollen. Ook is er een snoeiteam, waarvan de leden speciaal daarvoor een cursus snoeien van vruchtbomen hebben gevolgd bij Landschapsbeheer Groningen. Gestreefd wordt naar een bloemrijke begroeiing. Om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren maaien de bewoners met een zeis. Ook daarvoor hebben zij een cursus gevolgd.

Voorzitter van buurtvereniging Oldehof-Peerdewask Tinus van der Weide opende de bijeenkomst en vertelde dat er in de appelhof bomen staan die meer dan 100 jaren oud zijn. Van der Weide: “Een dikke 20 jaar geleden hebben de bewoners de appelhof geadopteerd. We onderhouden de hof, zorgen dat oude bomen opgeruimd worden en planten nieuwe. We hebben een snoei- en zeisbrigade, met als coordinator Klaas Rustema. We hebben een aantal keren met de gemeente om tafel gezeten om de verouderde afspraken te bespreken en daar ontstond het idee om een beheersovereenkomst op te stellen. De lijnen met de gemeente zijn kort en dit is een prima voorbeeld van burgerparticipatie. We hebben in de appelhof best veel last van hondenpoep, daarom hebben we een ludiek bord laten maken. We hopen dat het helpt, want door drollen heen zeisen is geen pretje. We hopen na de herindeling met de nieuwe gemeente Het Hogeland op dezelfde manier te kunnen samenwerken.”

 

Wethouder Harmannus Blok had allereerst complimenten voor de beheerders: “U neemt ons niet alleen werk uit handen, jullie voegen ook kwaliteit toe. Dit is zeker een goed voorbeeld van burgerparticipatie, u deed dit al voordat het woord was uitgevonden. Deze unieke appelhof ligt er altijd fantastisch bij en ook de sociale cohesie is groot in dit gedeelte van de wijk. De nieuwe gemeente heeft ook een wens, om de lijnen naar de burger kort te houden. We willen daarom ook mensen vrijhouden om die lijnen kort te houden.”

Na het ondertekenen van de beheerovereenkomst liet de wethouder zien dat hij van goede komaf stamt. Met sierlijke zwaaibewegingen hanteerde hij een zeis, tot grote tevredenheid van de zeisbrigade.

Een aantal werkzaamheden blijft de gemeente doen. In de overeenkomst is vastgelegd wie wat doet. De gemeente heeft mede gezorgd voor de benodigde gereedschappen.

‘t Appelhof is in de gemeente Winsum een uniek stukje natuurgebied, dat naast recreatieve waarde ook een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het gebied behoorde in vroegere dagen tot het grondgebied van de borg Ripperda.

Reacties