Uitbaters dorpshuis Ubbegaheem Sauwerd beëindigen exploitatie

Op 29 augustus ontvingen de inwoners van Sauwerd en Wetsinge bericht van het bestuur van de Stichting Dorpshuis Ubbegaheem dat de huidige huurovereenkomst tussen de Stichting en de uitbaters, Fieneke Kladder en Robin Wieringa, op korte termijn zal worden ontbonden.

Gezamenlijk is men tot de conclusie gekomen dat de exploitatie van het dorpshuis op de huidige wijze niet langer verantwoord is.

Het bestuur van de stichting wil de komende periode, samen met de Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, nadenken over de toekomst van het dorpshuis. Daarbij zal de bewoners worden gevraagd : zien we toekomst voor het dorpshuis en zo ja, op welke manier. Op maandag 25 september 2017 (19.30 uur)  zal er in ieder geval een avond in het dorpshuis zijn.

Concreet zijn de volgende zaken afgestemd en afgesproken:

  1. De bestaande huurovereenkomst wordt op korte termijn gewijzigd
  2. M.i.v. heden is het dorpshuis niet structureel open. Op verzoek/aanvraag kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Aanspreekpunt zijn Nicolaas en Inez Geenen (beheerders kerk Wetsinge).
  3. Voor het nakomen van lopende verplichtingen en de plannen in de toekomst wordt in september a.s. de jaarlijkse donateursactie gehouden.

NB: de verplichtingen t.a.v. de Stichting 55+ (o.a. cursussen) worden nagekomen.

Bron: Stichting Dorpshuis Ubbegaheem

 

Reacties