Ing. Harm Post Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Foto: Pieter Postma

Vrijdag 22 september ontving de heer Ing. H.D. Post uit Winsum, in de Eemshaven, een Koninklijke Onderscheiding tijdens zijn afscheid als havendirecteur van Groningen Seaports in Delfzijl. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt door de heer R. Paas, Commissaris van de Koning.

 

Overzicht verdiensten de heer ing. H.D. Post

1992 – 1995        : Voorzitter van Jong Management Noord NCW

1996 – 2004        : Secretaris van de Stichting Vrienden van het Academisch Ziekenhuis Groningen

1997 – 2005        : Voorzitter van het Vervoerscoördinatiecentrum Noord-Nederland

2000 – 2008        : Bestuurslid van VNO-NCW Noord en Groningen

 

2002 – heden     : Secretaris (2002 – 2010) en voorzitter (2011 – heden) van de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis

 

2002 – heden     :  Vice- voorzitter (2007 – 2011) en voorzitter biljartcommissie (2002 – heden) van de Vereniging van Handelaren

 

2003 – 2007        : Voorzitter Raad van Toezicht van zorginstelling De Hoven

 

2004 – 2016       :  Lid van de Raad van Advies van de sociale werkvoorziening Lederz

 

2004 – 2016       :  Bestuurslid  van de Stichting Delfsail

 

2006 – heden    :   Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Opmaat

 

2007 – heden    :   Secretaris van de Stichting Kinderboekenhuis Winsum

 

2008 – 2013        : Voorzitter van de Stichting Fonds Kunst & Economie Groninger Museum

 

2010 – heden    :   Voorzitter van de Stichting  Bijzondere Projecten IVAK

 

2010 – heden    :   Voorzitter Raad van Commissarissen  Bijzondere Locaties Groningen (onderdeel van Stichting Oude Groninger Kerken)

 

2010 – heden    : Lid van de Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel

 

2011 – heden    : Honorair Consul van het Koninkrijk Noorwegen in Noord Nederland

 

2013 – heden    : Voorzitter van de Commercieele Club Groningen

 

2013 – heden    : Lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens lid audit committee

 

2014 – heden    : Voorzitter van de Stichting Maggie’s Centers Nederland

 

 

Reacties