Jubileum Kerkkoor Winsum-Obergum

Foto: kerkkoor winsum-obergum

Het kerkkoor Winsum-Obergum is in 1947 opgericht en bestaat dus 70 jaar. Alle reden om daar aandacht aan te besteden en dat te vieren.

Het bestuur gaat daar samen met de leden invulling aan geven middels een jubileumconcert. Het concert zal worden gehouden op zaterdag 4 november in de Centrumkerk, Hoofdstraat W. 36 te Winsum en begint om 19.30 uur.

Het interkerkelijk koor Inspiration uit Aduard verleent haar medewerking aan het concert. Beide koren staan onder leiding van dirigent Onno Zuidema.

Kaarten in de voorverkoop kosten € 7,50, verkrijgbaar bij Hijlkema Mode en Wonen, G. Reindersstraat 2 te Winsum.
Aan de kassa kosten de kaarten € 10,-. De kaarten zijn inclusief een kop koffie.

We nodigen iedereen van harte uit voor het concert om zo het jubileum met ons te vieren.

Reacties