Omwonenden zijn parkeerproblemen station Sauwerd helemaal zat

Foto: Diemer Bosma

Omwonenden van station Sauwerd zijn de parkeerproblemen helemaal zat. De heer Diemer Bosma schreef via Facebook het volgende bericht aan de gemeente Winsum:

“Gemeente Winsum, wanneer gaan jullie serieus iets doen aan het parkeerprobleem bij het station in Sauwerd? Het is al bijzonder dat ik dit schrijf op sociale media. Bellen, foto’s sturen enzovoort daar wordt niets meegedaan. Bestuurders,vinden het heel gewoon om hun auto op de stoep te parkeren.(Zie foto) Doe er iets aan, Gemeente Winsum. Voorkom levensgevaarlijke situatie…”

Bosma kreeg op zijn Facebookbericht bijval van mede-omwonenden. Eén van de reacties:

“Gemeente gaat pas naar de parkeerproblemen kijken op het moment dat ze met het super plus fietspad bezig gaan hebben ze mij verteld.”

Een andere omwonende schreef: “ Ik heb al een keer een boete gehad voor parkeren op de stoep daar, sindsdien zet ik ‘m langs de weg of bij iemand voor de deur.”

Peter Wedema heeft ook last van de parkeeroverlast: “ Wij als bewoners krijgen ook boetes inderdaad. We kunnen de auto’s nergens meer kwijt. Deuken in de auto’s. Spiegels die eraf gereden worden.

De gemeente Winsum reageerde ook: “ Wij hebben uw melding doorgegeven aan onze opsporingsambtenaar. Voor dit gebied zijn inderdaad plannen in ontwikkeling voor een fietspad+ traject, in samenwerking met de provincie Groningen. Hierin wordt ook uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het stationsgebied opgenomen. Op dit moment kunnen wij helaas niet voorzien in extra parkeermogelijkheden. Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om geen verkeersregels te overtreden.

Diemer Bosma  reageerde op de gemeente: “Uitdelen van boetes. Wij bewoners van de Stationsstraat krijgen deze boetes ook. Omdat de Gemeente Winsum nog steeds niets doet aan het parkeerprobleem, met alle levensgevaarlijke situaties die daardoor ontstaan is het een wirwar aan informatie. Het zou de Gemeente Winsum sieren als ze duidelijk aangeven wat ze van plan zijn. Kop in het zand steken is niet nodig m.i.. Doe er iets aan, Gemeente Winsum.

Diemer Bosma reageerde op Peter Wedema: “Bboetes die wij ontvangen of spiegels die eraf gereden worden, deuken dat is niet fijn. Waar het omgaat, dat het parkeerprobleem wordt aangepakt en niet wordt verschoven. Nu is het materiële schade. Door het ontstane parkeerprobleem, ontstaan er zoals jij ook weet soms levensgevaarlijke situaties, denk aan spelende kinderen. Kleine update: heb de Gemeente Winsum gesproken en gevraagd om een terugbel verzoek, wordt vervolgd.

Inmiddels heeft Bosma een afspraak kunnen maken met de gemeente Winsum. We blijven het volgen.

 

Reacties