Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Bedum en BvgB

BEDUM – Geen goed begin van het nieuwe jaar met de beving in Zeerijp. Daar ging het dus ook zeker over tijdens de druk bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum en de gemeente Bedum.

Met dank aan de bijdragen, culinair en muzikaal, van Colourful Het Hogeland, het Trefcentrum en Muziekschool Hunsingo.

Colourful Het Hogeland

Burgemeester Erica van Lente liet weten inmiddels al twee uitnodigingen om een lintje te knippen binnen te hebben. “Dat ga ik in 2018 dus meemaken”, aldus Van Lente op haar Facebook-pagina.

Hieronder haar ‘praatje’, de nieuwjaarstoespraak.

Beste mensen,

Het jaar léék zo goed begonnen, maar gisteren bleek dat toch niet het geval. Een beving bij Zeerijp. Toen ik hier in Bedum begon, heb ik voor mezelf besloten dat de gaswinning en de herindeling van belang zijn, maar dat mijn burgemeesterschap niet alleen in dat teken moet staan. Er gebeurt zo veel meer in onze samenleving. Vandaag lukt me dat niet zo. Deze toespraak begin ik daarom met de gaswinning.
Waar op Twitter sommige mensen uit de Randstad gisteren en vandaag nog meldden zo’n aardbeving ook wel eens te willen ervaren – Groningen als een soort pretpark – zijn wij dat stadium al lang en breed gepasseerd. Hoewel fysiek een trilling, ervaren velen deze beving als een doffe mokerslag. Op dagen als gisteren en vandaag zijn er veel mensen in en om onze gemeente die hun leven opnieuw weer, korter of langer, op pauze moeten zetten. Ik denk vooral aan diegenen die hun schade net hersteld hadden en nu opnieuw aan de gang moeten. Aan mensen die dit voor het eerst treft. En aan mensen voor wie dit de druppel is en die zich niet langer thuis voelen in eigen huis.

Saxofonist Ronald de Jonge

Ik zie ons als gemeenten, ik zie ons in Bedum, proberen de inwoners te steunen. Maar echte antwoorden op de situatie hebben we niet. De gaswinning is verlaagd, en wordt nog verder verlaagd. Maar toch vindt zo’n beving als in Zeerijp plaats. Het is soms om moedeloos van te worden.
Tot nog toe waren in onze gemeente meer dan 4000 schademeldingen. Zo’n 80% daarvan was afgehandeld. De rest van de inwoners zit nog in de slepende en slopende procedures. Ik vrees dat er na de beving in Zeerijp een flink aantal schades bij is gekomen, of nog bij komt. Ik wens dat het nieuwe schadeprotocol, zoals door de minister toegezegd, snel rond komt. Dat had veel eerder gemoeten, maar de noodzaak kan niet nadrukkelijker duidelijk worden, dan door Zeerijp.

Ik heb het eerder in de krant laten optekenen: wij kennen als gemeente de schadedossiers niet. Als u hulp nodig heeft: in de procedure, bij het fysieke herstel, maar ook als er door heen zit en steun nodig heeft, neemt u dan contact op met de gemeente. Hoewel we geen toverstokje hebben, hoop ik dat u we u verder kunnen helpen, en het zoeken naar oplossingen maken tot een gezamenlijke opdracht. Aarzel niet om onze hulp in te roepen, als u die nodig heeft! Ik wens u toe dat 2018 het jaar wordt waarin u uw leven weer op kunt pakken.
De noodzaak van de versterking wordt ook onderstreept door “Zeerijp”. Daarom ben ik erg tevreden te kunnen constateren dat ons scholenprogramma goed op stoom is. De leerlingen van de Walfridus en de Horizon beginnen deze week in hun verbouwde of nieuwgebouwde scholen. De leerlingen van de Regenboog zitten per morgen in de tijdelijke school. En de verbouw en nieuwbouw van Het Groenland en de Togtemaar worden voorbereid, evenals de versterking van de zorggebouwen.

Op piano Danielle Woldendorp

Het is 2018. Ik wil u ook nog een flink aantal andere dingen zeggen. Daar begin ik nu mee. Zo vind ik het fijn dat u er allemaal bent!

Dank aan Jakob Roorda voor zijn speech en dank ook voor de muziek die leerlingen van muziekschool Hunsingo ten gehore hebben gebracht voor wij gingen spreken. Milan van Dam op piano en gitaar en Joost Meijer op saxofoon. Bedankt! Na deze toespraak kunnen we luisteren naar Ronald de Jonge op saxofoon en Daniëlle en Chantal Woldendorp op piano.
Nu mijn eerste jaar er in Bedum bijna opzit, zijn er maar weinig dingen die ik nog niet heb gedaan. Het houden van een nieuwjaarstoespraak is er daar een van. Dat zet ik nu recht. Dan blijft verder vooral nog over dat ik nog geen lintje heb doorgeknipt. Misschien dat dat in 2018 ook nog goed komt.
Voor mij is het bijzonder, deze receptie. Maar dat is deze receptie voor iedereen. Het is de laatste receptie van de zelfstandige gemeente Bedum. Volgend jaar vindt de eerste nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Het Hogeland. Dat komt nu heel dichtbij!

Zoals het hoort bij een nieuwjaarstoespraak, gaan we straks het glas heffen op de toekomst, op het jaar 2018. Maar ik sta graag met u ook even stil bij het recente verleden, oftewel het jaar 2017.
Welke zaken komen er voor mij bovendrijven als ik denk aan 2017?

Ten eerste denk ik aan alle mooie initiatieven die door verschillende inwoners van de gemeente Bedum worden genomen. De inwoners van Zuidwolde zetten zich in voor het Groene Ommetje en voor lokale energie. In Noordwolde vinden tal van activiteiten plaats, en is er speciale aandacht voor verkeer en energie. Overigens viert Plaatselijk Belang Noordwolde komende juli de 80e verjaardag! Algemeen Plaatselijk Belang Bedum vierde afgelopen jaar het 60-jarig bestaan. En dat gebeurde met een feestweek in juni. Daarnaast is er dankzij AP Bedum van alles gerealiseerd in Bedum: van een monument op Ter Laan voor de eerste gesloopte woning door de gaswinning tot extra geld voor de oude brandweerford. Inwoners zetten zich in voor de speeltuin aan De Eiken. In Onderdendam zet GOO zich in voor energie en voor behoud van de monumentale architectuur. En in heel Bedum, en nu ook daarbuiten is er Colourful Het Hogeland. Het afgelopen jaar nam ik deel aan enkele van de activiteiten. En vandaag is Colourful Het Hogeland ook weer aanwezig en draagt ze zorg voor de catering. Bedankt dat jullie Bedum verrijken met jullie aanwezigheid!

En daarnaast zijn er nog ontzettend veel kleine, maar ontzettende betekenisvolle activiteiten in onze gemeente. Vanuit de gemeente staan we daar sinds kort bij stil door het uitreiken van de waarderingsroos. De eerste ging naar de vrijwilligers die door weer en wind gaan wandelen met de bewoners van Allegunda. De tweede ging naar de organisatie van de winterloop.
Ten tweede denk ik bij 2017 aan een aantal historische momenten:
– In april herplaatsten we de plaquette op gebouw Krijthe waarmee we de razzia van 1944 herdenken
– In augustus werden de negen laatste Stolpersteine gelegd in de gemeente Bedum
– In september werd uitgebreid stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van onze band met de Poolse gemeente Zbaszynek. Een groep Bedumers verbleef een week in Polen om oude bekenden opnieuw te ontmoeten en om een bezoek te brengen aan Auschwitz en Krakau.
Deze historische momenten waren niet mogelijk zonder de inzet van de werkgroep Stolpersteine, degenen die zich bezig hebben gehouden met de banden met Zbaszynek en Amt Peitz en de Historische Vereniging van de gemeente Bedum.

In het bijzonder denk ik rond de razziaherdenking ook aan de heren Tammenga en Haan waar ik uitgebreid mee heb gesproken. Ontmoetingen en verhalen die ik niet snel zal vergeten.
In de derde plaats denk ik bij 2017 aan alle prachtige evenementen die zijn georganiseerd: de winterloop met dat geweldige eindbedrag, het bedrijvenvoetbal, de evenementen in de Grotestraat zoals de Dickensmarkt, maar ook het festival Bedum first/Pisa second, Beach volleybal, de Omloop van Bedum, en de vijfde en helaas voorlopig laatste triatlon van Onderdendam. Bij al deze evenementen zijn veel vrijwilligers betrokken. Zonder jullie lukt het niet, dus dank! De politie merkte op dat de evenementen in Bedum erg professioneel worden georganiseerd. Door goede draaiboeken en de ingebrachte kennis en kunde heeft de politie er steeds alle vertrouwen in. En deze evenementen slagen ook niet zonder de inzet van alle bedrijven in Bedum: talloze sponsoracties en ondersteuning in natura maken de evenementen mogelijk. Geweldig. Dank!

Voor het leven van alledag zijn de initiatieven en evenementen die ik net benoemde cruciaal. Die zorgen voor verbinding, voor plezier en voor een gevoel van saamhorigheid. Ik wens ons nog veel meer van deze zaken toe in 2018! En ik hoop dat het gemeentebestuur voldoende tijd en aandacht aan deze zaken kan blijven besteden.
Het is 2018. Nieuwjaarsnacht verliep in Bedum niet zonder schade, maar gelukkig met beperkte schade en overlast. De laatste drie niet-hufterproof verkeersborden zijn gesneuveld, een ander bord is verwijderd; drie putdeksels zijn opgeblazen. De maatschappelijke discussie over consumentenvuurwerk wordt door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de reactie van enkele collega’s inmiddels gevoerd. Ik ben benieuwd wat dat brengt voor eind 2018.

Dan 2018 zelf – het jaar dat net begonnen is: met de herindeling zijn we goed op stoom. Wel 17.500 inwoners deden mee met de verkiezing voor een nieuwe naam. En die hebben we! Het Hogeland. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de organisatie klaar te stomen voor 1 januari 2019. Er moet nog veel werk gebeuren, maar we hopen dat dit lukt met zo min mogelijk overlast voor u als inwoners, instellingen en ondernemers. Ik hoop dat de verkiezingen voor de gemeenteraad voldoende kandidaten opleveren om uit te kiezen en ik wens de gemeente Het Hogeland van harte toe dat zo veel mogelijk mensen hun stem daadwerkelijk gaan uitbrengen. Over het afscheid van de gemeente Bedum wordt intussen druk nagedacht. In de loop van dit jaar hoort u daar meer over.

Een paar opmerkingen over de economie en de woningmarkt:
– los van alle bestaande en nieuwe bedrijvigheid in onze gemeente, laat ik ook niet onvermeld dat er in noord- Groningen begonnen wordt met de aanleg van snel internet in de buitengebieden. We hopen en verwachten dat ook de buitengebieden in Bedum spoedig aan de beurt zijn. Van belang voor zorg, onderwijs en ondernemerschap in onze gemeente!
– het centrumplan. Prachtig dat we dit jaar fase 1 van Bederawalda, inclusief de jeu de boulebaan, in gebruik hebben genomen. De markt heeft een tijdelijke plek ingenomen. De eerste fase van de infrastructurele werkzaamheden is zeer goed verlopen. Nu is de vraag of we eerst blok A gaan bouwen en dan het plein verder ontwikkelen, of dat toch het gezondheidscentrum eerst gaat. Daarnaast wachten we nog op de ontwikkelingen bij Bederawalda. Hier speelt de problematiek rond de gaswinning en de meerkosten van nieuwbouw ons parten.
– we hebben het afgelopen jaar 33 woningen nieuw kunnen bouwen. Prachtig. Bedum voorziet in een behoefte. Alle reden dus om onze nieuwbouw op peil te houden! Ook hierbij geldt dat de discussies over de meerkosten vanwege aardbevingsbestendig bouwen wel vertragen. We zijn in inwonertal met een gering aantal inwoners gedaald (3). Het zou toch mooi zijn als we ons laatste jaar met een lichte stijging van het aantal inwoners kunnen eindigen?? We zullen het eind volgend jaar merken.

Als allerlaatste spreek ik graag een aantal woorden van dank: dank aan u allen voor uw inzet en bemoeienis bij Bedum. Dank ook voor alles wat u gedaan heeft om mij op weg te helpen als uw nieuwe burgemeester.

Ik zet me graag, met college, raad en de organisatie, samen met u in om 2018 een prachtig jaar te laten worden! Proost op 2018 !

Hapjes

 

Tekst en foto’s: FB Erica van Lente

 

 

 

 

 

 

Reacties

gallery
93225
BEDUM – Geen goed begin van het nieuwe jaar met de beving in Zeerijp. Daar ging
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180110/nieuwjaarsbijeenkomst-gemeente-bedum-en-bvgb/
2018-01-10T15:16:25+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/01/10151016/Bedum-Jacob-Roorda-namens-de-BvgB-aan-het-woord-2.jpg
Nieuws