Kaas-Notenhuysch Winsum Ondernemer van het Jaar

GARNWERD/WINSUM – Het Kaas-Notenhuysch is Ondernemer van het Jaar geworden. Dat werd bekend gemaakt tijdens de boeiende en gezellige Nieuwjaarsreceptie, die Ondernemersvereniging Winsum onlangs hield bij Garnwerd aan Zee.

Een glunderende Johan van de Beek mocht de daarbij horende trofee ontvangen uit handen van voorzitter Henk Sok. Van de Beek was er duidelijk over: hij had het niet alleen voor elkaar gekregen: zonder hulp van zijn medewerksters was het niet gelukt. Hij betrok ze dan ook uitdrukkelijk in de huldeblijken.

‘Harm Post’ (r) reikt de trofee uit aan de winnaar

Voor de titel Ondernemer van het Jaar waren vijf Winsumse bedrijven genomineerd. Tijdens de in november gehouden Ondernemersbeurs in Martiniplaza kregen ze de gelegenheid zichzelf te presenteren. Hiervan werden opnames gemaakt, die via WinsumNieuws waren te bekijken. Bezoekers konden daar ook hun voorkeur uitspreken.

De winnaar behaalde 51 procent van de uitgebrachte ‘Likes’. Op de tweede plaats eindigde Marenland Recreatie (37%), derde werd Timmerfabriek De Boer (6%) en op de gedeelde vierde/vijfde plaats eindigden Brian Autoschade en Geertsema Slaapcomfort (3%).

Niet alleen eigen leden waren welkom om de receptie bij te wonen: alle ondernemers in het werkgebied waren er voor uitgenodigd. Dat was duidelijk niet aan dovemansoren gezegd.

Henk Sok, voorzitter OVW, opent de nieuwjaarsbijeenkomst

OVW-voorzitter Henk Sok hield een optimistische nieuwjaarsspeech. Nadat hij burgemeester Rinus Michels, de wethouders Harmannus Blok en Bert Westerink en flink wat raadsleden welkom had geheten, memoreerde hij dat het heel goed gaat met Winsum. Belangrijk daarbij is dat het Centrumplan op koers ligt. Er is veel werk verzet en er zijn veel gesprekken gevoerd, zoals over het uitruilen van panden. Binnenkort vallen alle puzzelstukken in elkaar. Van belang is nu nog wie de projectontwikkelaar wordt. Sok vertelde ook dat het met zijn club heel goed gaat en dat geldt ook voor de relatie met de gemeente. Ondernemersvereniging Winsum telt momenteel 75 leden en dat aantal groeit gestaag door.
Daarna vroeg hij aandacht voor twee commissies, die ressorteren onder de OVW: de eerste is Winkels in Winsum, die al enige tijd actief is en de tweede is Toerisme en Recreatie, die sinds kort in de lucht is. Toch zijn hier al concrete stappen gezet. Op korte termijn worden er tien zaken gerealiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van rapporten van de gemeente Winsum. Sok noemde o.a. het Pieterpad Plus, dat meer wandelaars naar het dorp gaat brengen, het aanbrengen van infoborden en het aanlichten van oude gebouwen tijdens de Lichtweek. Ook kijkt de groep al over eigen grenzen heen (de herindeling is immers aanstaande) en zoekt verbinding met de fusiepartners.

Gezellige drukte in Garnwerd aan Zee

Voor de financiering van e.e.a. is inmiddels contact geweest met het Economic Board en met de gemeente Winsum.
Sok zag de toekomst zonnig in. Hierbij voorspelde hij op vrij korte termijn een groei in het uitgavenpatroon van de consumenten. Alle lichten staan op groen. Het bedrijfsleven krijgt steeds meer orders en er kan zelfs al worden gesproken van een tekort aan vakmensen. Zelfs zijinstromers zijn welkom. Sok besloot zijn verhaal met de oproep: Laten we er samen voor gaan.

Vervolgens kreeg wethouder Harmannus Blok het woord. Ook van hem positieve woorden, niet alleen over de aantrekkende economie, maar ook over de relatie tussen de gemeente en de OVW.

Wethouder Blok:”Genieten van het leven”

Blok gaf zijn gehoor verder nog mee dat het heel belangrijk is om van het leven te genieten, waarbij gezondheid en geluk wel de basisbehoeften zijn.
Hij voorzag een goede samenwerking met de fusiepartners, die per 1 januari 2019 samengaan als de gemeente Hogeland. Volgens hem is het een reële zaak dat al tijdens de volgende bedrijvenbeurs in Martiniplaza er een gemeenschappelijk bedrijveneiland zal komen. Tot zijn vreugde kon hij nog vertellen dat Winsum dit jaar gastgemeente zal zijn tijdens de Tocht om de Noord.

Daarna vertelde Joop Veldhuis over de activiteiten van de Commissie Winkels in Winsum, die als doelstelling heeft er voor te zorgen dat klanten het prettig vinden in het dorp en er daardoor hun boodschappen gaan doen. Activiteiten trekken ook veel publiek naar het dorp. Hij noemde de Poffertdag, de Oranje-drie- daagse, de activiteiten rond Pasen en Moeder- en Vaderdag. Deze activiteiten vinden ook in 2018 plaats, maar daar komt dan ook nog een Korendag bij. Daarnaast krijgen Winsumse ondernemers de gelegenheid zich te presenteren in een feesttent. In december zal uitgebreider worden ingestoken op het verhogen van de sfeer.

Joop Veldhuis:”Winkelend publiek bedienen”

Er zijn verder plannen om onder de Winsumse ondernemers Winsumse vlaggen te distribueren, die dan, als daarvoor aanleiding is, kunnen worden uitgestoken.
Veldhuis benadrukte nog eens dat samenwerking essentieel is. Hij noemde daarbij de Activiteitencommissie, WinsumNieuws, Promotie Winsum, de gemeente Winsum en daarbij niet in het minst de ondernemers.

SKKW
Het officiële deel van de avond werd besloten met een schitterend optreden door een aantal leden van SKKW. Het ging om een fragment uit de voorstelling, die de groep al succesvol op 1 en 2 januari onder regie van Nico van der Wijk op de planken had gezet in de Hoogte. Geert Bakker zette er een prachtige Harm Post neer. Hij werd daarbij geassisteerd door twee mooie, in strakke rode mantelpakjes gestoken assistentes (Anja Poelma en Jolanda Ensink). Hilarisch was verder een wedstrijd poffert bakken.

SKKW: Poffert bakken

Op de planken waren verder te zien Gerke Vos, Koerts Snitjer en Hans Robertus. Door ziekte waren helaas Nadine Tuinman, Bart Sportel en Josefien Zegers niet aanwezig.

Henk Sok besloot de geslaagde bijeenkomst met een dankwoord aan alle aanwezigen. Cadeaus waren en voor de vijf genomineerden voor de Ondernemersprijs. Daarnaast ontvingen de spelers van de SKKW bloemen. Tenslotte dankte Sok nog Janny de Weijs (Ommelander Courant) en Cees van der Meent (WinsumNieuws) voor hun berichtgevingen over de activiteiten van de OVW.

Na afloop van het officiële deel was er voor alle aanwezigen nog alle gelegenheid om in informele sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te spreken.

Foto’s + filmpje: Auwert Postmus

Reacties

gallery
93161
GARNWERD/WINSUM – Het Kaas-Notenhuysch is Ondernemer van het Jaar geworden. Dat werd bekend gemaakt tijdens
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180111/kaas-notenhuysch-winsum-ondernemer-jaar/
2018-01-11T14:30:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/01/11142719/Johan-van-de-Beek-3.jpg
Nieuws