Weg van de gaswinningsellende: naar een gasloos Hogeland

Foto: feenstra.com

HET HOGELAND – De nieuwe gemeente Het Hogeland gaat werk maken van de overgang van fossiele energie naar duurzaamheid.

In het visiedocument ‘Ruimte!’ wordt dat als speerpunt omschreven: “Aardbevingen en klimaatverandering vormen de schaduwzijde van het gebruik van fossiele brandstoffen. Steeds meer hoosbuien hebben steeds meer impact op de openbare ruimte.”

Zeker na de hernieuwde schrik en woede over alweer een aardbeving de afgelopen week, lijkt dit zo vanzelfsprekend. Maar in de praktijk valt dat tegen. De keuze van gemeente Winsum om geen gasaansluitingen meer toe te staan voor nieuwe gebouwen, liep tegen ongedachte obstakels op. Dat begint de laatste tijd pas te veranderen. Maar kan beter. Daarom de uitnodiging om mee te doen.
Nog even een indruk van de obstakels: juni 2016 lag het plan voor de gasloze nieuwbouwlocatie Munster al op mijn bureau. Maar de eerste makelaar die ik erover sprak wees op Zuidhorn. Die bouwen al jarenlang conventioneel, gewoon op gas. “De woningen gaan er als warme broodjes over de toonbank. Om Winsum lachen ze zich kriek.”

Daar sta je dan met je goede bedoelingen… Het illustreert dat je nog zo vooruitstrevend kunt zijn; als de buren het simpel (en goedkoper) houden sta je royaal achter. Ook de corporatie was niet te vermurwen om over het concept mee te denken. En gasloos is één ding, maar wat voor alternatief kies je? Op dat ongebaande pad loopt een gemeente risico’s op fouten, waar media en oppositie wel raad mee weten …
Voor de technische aspecten moeten we ons verlaten op externe deskundigen: welk alternatieve energiebron voldoet aan alle wensen en vereisten? We hebben meegemaakt dat concurrerende bedrijven via ellenlange mails de systemen van collega’s zwart maakten.

De voorbeelden maken duidelijk dat wie voorop loopt, aan het pionieren is. Maar we zijn gemotiveerd en boeken succes. Met steeds meer betrokkenen. Want vanuit de buren van de toekomstige woonwijk Munster, de mensen aan Lombok/de Netlaan, zijn ideeen ingebracht om mee te doen. Om de overgang naar andere energiebronnen en duurzaam (samen)leven voor het hele gebied uit te werken. En vanuit de Hanzehogeschool is er belangstelling om studenten bij de uitwerking te betrekken. Bovendien: er is heel veel belangstelling voor de kavels die later deze maand in verkoop worden gebracht. 200 belangstellenden staan genoteerd.

Op 27 januari aanstaande presenteren we het plan. Op de Woonbeurs in De Poort. (Borgweg 36) Voor een gemeente die we door willen geven aan volgende generaties.

 

Tekst: wethouder Bert Westerink

Reacties

article
93351
HET HOGELAND – De nieuwe gemeente Het Hogeland gaat werk maken van de overgang van
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180112/weg-gaswinningsellende-naar-gasloos-hogeland/
2018-01-12T17:16:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/01/12171405/gasloos-wonen.jpg
Nieuws