EHBO-jubilarissen in Winsum

Winsum – Donderdagavond 4 april werd de algemene ledenvergadering van de EHBO afdeling Winsum gehouden.

Tijdens die bijeenkomst werden mw. T. van Dijk – Meijer, mw. L. de Vink – Faber en dhr. G. Drent gehuldigd vanwege hun 40 jarig lidmaatschap van de EHBO vereniging.


Naast het feit dat ze heel betrokken leden zijn en zich jarenlang inzetten voor de dienstverlening en kinder – EHBO, zijn alle drie ook langdurig lid van het afdelingsbestuur geweest. Reden genoeg om hen nu eens in het zonnetje te zetten.

Ze werden geëerd met de dr. C.B. Tilanus Junior onderscheiding, die hun door de voorzitter van het KNV District Groningen dhr. R. Kuil werd opgespeld.
Van de vereniging kregen ze een mooie bos bloemen en werd de bekende zilveren pen door de voorzitter, Peter Boersema, uitgereikt.

Foto’s: Auwert Postmus

Tekst: Peter Boersema

Reacties