Hapjes en Sapjes: “Leve de Koning!” in Roodeschool

Roodeschool houdt van de koning. De huizen aan de lange sliert, wat Roodeschool eigenlijk is, waren goed voorzien van de Neerlands rood-wit-blauwe vlaggen. Het gebeurt ook niet elke dag dat koning Willem-Alexander het dorp aandoet om daar in de trein naar de Eemshaven te stappen.

Niet zomaar, maar voor de feestelijke opening van het spoortraject Roodeschool-Eemshaven en de inauguratie van het Station Eemshaven. Heel belangrijk voor het vervoer van 60.000 mensen jaarlijks vanuit stad naar het eiland Borkum. En ook naar de Eemshaven zelf (en natuurlijk ook voor de ontmoeting des konings met topbestuurders en captains of industry en andere persons of influence). Daar hoeven ze uw eenvoudige letterknecht niet bij, vandaar dat er een plekje was gereserveerd voor de pers en daar stonden uw man ter plekke, met confrater Auwert Postmus met opgeladen batterij in de camera en Jasmijn Wijnbergen van RTV Noord en nog een stagiaire ergens van. In de stralende zon, op het plekje waar Antoinet de Haan, van de Rijksvoorlichtingsdienst de baas is. De rest der journaleurs staat in de Eemshaven, gebeurtenisplaats klasse één dus.

Het wachtende publiek.

Het was een bezoek met hoge protocolaire status. Vandaar dat drs. Jaap Wolters, kamerheer des konings er was. Zijn functie is het als een soort super-personal coach te waken voor het welzijn van de koning als deze een hoogwaardig uitstapje maakt in onze provincie. Drs. René Paas was er, commissaris van de koning onzer provincie. Zoals de naam van zijn functie al zegt, is hij de bestuurlijke vertegenwoordig van het majesteitsgezag. Marijke van Beek had de taak om de koning namens de gemeente Eemsmond welkom te heten, ook protocolair vastgelegd. Maar zij had dit keer een dubbele functie; zij verving – remplaceerde is in deze context een mooier woord – gedeputeerde Fleur Gräper. “Heel vervelend, zij is door een zware griep getroffen,” zegt ze. “Dit is het project van Fleur en het is zo sneu dat ze is geveld juist op dit feestelijk moment. Ik heb echt met haar te doen.”

Ondertussen stroomt het volk toe. Naar schatting wachten 200 mensen op de komst van de koning. Waaronder Eemsmond-wethouder Harald Bouman. Arriva-topman Anne Hettinga die diep in zijn geheugen moet graven om zich te herinneren wanneer hij heeft meegemaakt dat een stukje openbaarvervoervoorziening koninklijk werd geopend. Daar is Jan Mulder projectleider van het stukje spoor dat 25, 8 miljoen euro heeft gekost. Dat is 4 km goederenspoor aanpassen, 7 kilometer nieuw spoor, het station van Roodeschool verplaatsen en een station in de Eemshaven oprichten: “Twintig jaar geleden is dit project begonnen. Met elf partijen erbij betrokken. Wel een beetje trots, hoor, vandaag.” En we ontwaren Georg Lübben, de burgemeester van het eiland Borkum. Hij is galant want hij begroet alle dames met een handkus. Wat is dat een mooi, immens charmant gebaar, vergeleken met dat smeck-links, smeck-rechts, smeck-links, of anders om, dat in Nederland de afgelopen dertig jaar heeft postgevat. Ach, in België. Frankrijk, Duitsland, Rusland, weten ze hoe ze begroeten moeten in stijl, zelfs in Zuid-Limburg weten ze het nog. Maar ja, er zijn zo van die dingen die voorbij gaan.

Nou we het er toch over hebben. De treinmachinist is geboren en getogen in het Zuidlimburgse lieflijke – en gelukkig bij buitenstaanders onbekende – plaatsje Simpelveld. On est bien étonné de se trouver ensemble. Heerlijk, even Simpelvelds plat praten op het perron van Roodeschool. Als kind zie ik nog het enorme rangeerterrein van Simpelveld voor de kolentreinen voor me. In het land van het Zwarte Goud. Het plaatsje Roodeschool kende ik als noordelijkste treinstation van Nederland, daar hield de trein zomaar op, van de aardrijkskundeles maar dat heet tegenwoordig topografie of zoiets. Het enige dat overgebleven is, is het Staatstoezicht op de Mijnen, dat we nu nodig hebben voor de problemen van het Gronings Goud……..Kom, kom niet over politiek ouwedingessen. Het is feest vandaag!

Sandra Mink, de conducteur van de trein.

En daar zie ik Sandra Mink, moeder van een wielrenster van mijn ploegje, het Young Talents Cycling Team, de Blauwe Brigade. Zij is conducteur van dienst. Op de vraag of zij het gezelschap straks gaat controleren op het bij een ieder in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs dat voor het enkeltje Roodeschool-Eemshaven toch 2,24 euro voor een ritje van normaal zes minuten kost, antwoordt ze professioneel en met  gevoel voor humor: “Ik maak in deze situatie gebruik van mijn discretionaire bevoegdheid.” Wat dus Arrivaians is voor zwartrijders niet oppakken. Uw eenvoudige letterknecht herinnert zich dat kennis weliswaar macht is, maar Kennissen nog belangrijker in het leven. Het eerste klasse deel van de trein met de naam Tonny van Leeuwen (“Keeper van GVAV, niet van FC Groningen, hoor” drukt een van de spoormannen me op het hart met een ondertoon die iets over de FC moet uitdrukken) wordt helemaal niet gebruikt, zou het kunnen….. een plaatsje vrij…..merkt toch niemand……desnoods voor 2,24 of wat meer…… De spoormannen (pardon, de spoormensen, dus) zijn niet onwillig maar verwijzen me toch even door naar de allerprofessionele voorlichtster Antoinet de Haan. Nou ja,  geen Kennis van me en dan weet je het antwoord wel.

Antoinet de Haan, geen Kennis.

De twee motormuizen van de politie draaien het stationsplein op, daarachter de Audi type-dingessen-nog-wat met de koning en de BWM met de zware jongens. Direct herkenbaar, niet aan hun sportschoolpostuur maar aan het kale hoofd. Een politieman legt me uit dat dit is om te voorkomen dat ze bij man-tegen man gevechten (pardon: mens-tegen-mens gevechten, want het moet wel een beetje inclusief blijven) aan de haren getrokken worden. Zou dat kapsel – nou ja, kapsel – aftrekbaar zijn voor de belasting als specifieke persoonlijke beroepskosten?

De Audi arriveert.

Ontspannen stapt koning Willem-Alexander uit de wagen. Terwijl hij de kamerheer, de commissaris van de koning, en de burgemeester een hand schudt, roept iemand vanuit het publiek: ‘Leve de koning! Hiep, hiep hoera! En drie keer schalt de groet van het volk over het plein. En de koning groet het publiek en onzer Majesteit is toch even aangedaan. In een flits is het gezelschap verdwenen in de trein die om 14.41 vertrok naar Station Eemshaven. Het noordelijkste treinstation van Nederland.

Marko, helemaal uit Groningen, om de koning de hand te schudden.

Leuk detail. Onder het publiek bevond zich Marko, student uit de Oekraïne, hij studeert zoals hij het zelf zegt klassieke filologie, maar dat is in het Nederlands Griekse en Latijnse taal-en letterkunde, aan de Er gaat Niks Boven De Groninger Universiteit. Hij is teleurgesteld: “Ik had verwacht de koning de hand te mogen schudden………..”

Tekst: Berto Merx. Foto’s Roodeschool: Auwert Postmus

Film en foto’s Eemshaven: Cees van de Meent/Ard Torrenga

Reacties