Nieuwe lokale partij: Hogeland-Lokaal-Centraal

Nico Werkman
Foto:

HET HOGELAND – De Winsumse raadsfractie CDW 2.0 gaat zich omvormen tot een nieuwe lokale partij voor de verkiezingen dit najaar. Ze zoeken met name jongeren voor hun partij.

De huidige partij Christen Democatie Winsum 2.0 met Arie Molenhuis en Nico Werkman uit Baflo zoeken mensen die zich willen aansluiten bij Hogeland-Lokaal-Centraal, HLC.: “We zijn op zoek naar enthousiaste personen, met name ook jongeren, die mee willen denken en mee willen werken aan de oprichting van een nieuwe lokale partij ongeacht hun politieke en godsdienstige achtergrond. Spreiding van mensen over het gebied is daarbij van groot belang. Bij voldoende draagvlak gaan we samen aan de slag met het opstellen van een verkiezingsprogramma en op zoek naar geschikte kandidaten voor de kieslijst,” zo melden de initiatiefnemers. “Met Hogeland-Lokaal-Centraal worden de burgers weer de baas in alle dorpen van de gemeente Het Hogeland. Inwoners in deze nieuw te vormen gemeente moeten bij de raadsverkiezingen op 21 november wat te kiezen hebben. Dat is de visie van de Winsumer fractie CDW 2.0, die wil proberen met een lokale lijst uit te komen.”

Arie Molenhuis

De nieuwe partij zoekt vanuit Winsum verbreding naar Bedum, Eemsmond en De Marne. De beide mannen wijzen aansluiting bij andere plaatselijke partijen af: “Lokale partijen scoren al jaren heel goed bij raadsverkiezingen. Vanwege interne strubbelingen bij de bestaande lokale partijen hebben we daar geen aansluiting bij gezocht, maar nemen we het initiatief een nieuwe partij voor de lokale politiek op te richten,” aldus de Winsumer Arie Molenhuis. Molenhuis duidt hiermee op Gemeentebelangen die sterk in de gemeente Eemsmond is. “Daarmee is er geen binding met enige landelijke partij en zijn we niet gebonden aan partijpolitieke standpunten, hetgeen zeker bepaalde voordelen biedt. Een onafhankelijke lokale partij kan zich optimaal inspannen om burgers te betrekken bij het lokaal beleid. Immers, de gemeenteraad is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat en dat is na een gemeentelijke herindeling van erg groot belang, omdat onder meer de fysieke afstand tussen bestuur en burgers ook aanzienlijk groter wordt,” zo stellen zij.

Als initiatiefnemers willen we ons optimaal inzetten voor de burgers, zo stelt Werkman. Openheid naar de burgers van de nieuwe gemeente is in hun ogen zeer belangrijk. Ook is het belangrijk actief met de burgers in gesprek te gaan en hun visie te laten doorklinken in de gemeenteraad: “Dat laat nu soms nog wel eens te wensen over.”

De voormannen van HLC zijn telefonisch te bereiken voor wie belangstelling heeft voor hun initiatief: Arie Molenhuis (06-12116889) of Nico Werkman (06-12998678). “Ook ontvangen we vanuit de bevolking dan wel van maatschappelijke organisaties graag speerpunten voor het op te stellen verkiezingsprogramma,” zo melden zij.

 

Reacties

article
113016
HET HOGELAND – De Winsumse raadsfractie CDW 2.0 gaat zich omvormen tot een nieuwe lokale
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180711/nieuwe-lokale-partij-hogeland-lokaal-centraal/
2018-07-11T14:21:51+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/07/11140343/Nico-Werkman-HLC.png
Nieuws