Aparte status openbare basisscholen in Garnwerd, Pieterburen en Adorp opgeheven

Foto: L&E basisscholen

HET HOGELAND – In 2015 dreigde sluiting van Kromme Akkers, De Getijden en De Wierde als gevolg van een omvangrijk toekomstplan voor scholen in het gebied tussen Lauwers en Eems.

Het protest tegen de plannen leidde tot gezamenlijke initiatieven van ouders, leerkrachten en organisaties in de verschillende dorpen. In 2018 zou het project geëvalueerd worden en kon worden bekeken of de scholen bestaansrecht hadden.

Hoewel de evaluatie nog in volle gang is, heeft het schoolbestuur Lauwers en Eems besloten om de aparte status van de drie scholen binnen het scholennetwerk op te heffen. De verwachte leerlingendaling is tot staan gebracht of is zelfs omgebogen in een leerlingenstijging. De samenwerking tussen ouders, scholen en dorp heeft geleid tot bruisende initiatieven. Daar is veel waardering voor. Tegelijkertijd lekte veel  energie weg door de constante dreiging van een mogelijke sluiting. Met name dat laatste wil het schoolbestuur nu wegnemen met dit besluit en duidelijkheid geven voor continuïteit van het onderwijs in Adorp, Garnwerd en Pieterburen.

De evaluatie moet opleveren wat zowel de drie betrokken scholen als de andere scholen van Lauwers en Eems aan deze ervaringen kunnen hebben. Ook is er een beter beeld van wat er zoal speelt bij een klein(ere) school en hoe je daar adequaat op kan reageren.  Die evaluatie wordt in het najaar verwacht.

Cookieinstellingen