Gemeente Hogeland krijgt melkfabriek Bedum op haar bordje

Foto: HogelandNieuws

BEDUM – De nieuwe gemeente Het Hogeland krijgt het ontwerp van het bestemmingsplan voor de FrieslandCampina in Bedum op het bordje. Dit is het gevolg van het kritische advies van de Commissie Milieu Effect Rapportage over het plan zoals het nu op tafel ligt.

In 2015 ondertekenden de gemeente Bedum, het provinciebestuur en het zuivelconcern de intentieverklaring voor de uitbreiding van de fabriek waarmee de productie aan de Onderdendamsterweg  kon worden opgevoerd van de verwerking van 1 miljoen ton rauwe melk naar 2 miljoen ton jaarlijks. De uitbreiding zou aan de oostkant van het bedrijfsterrein moeten komen waarvoor de omlegging van een stuk van het Boterdiep nodig is. Het gemeentebestuur heeft deze knik in het Boterdiep in het voorontwerp voor het bestemmingsplan opgenomen. Hierop kwamen ruim 40 reacties van tegenstanders van het plan. FrieslandCampina had een milieu effect rapportage MER laten opstellen voor dit plan. Op aandringen van de gemeenteraad is deze MER aan de Commissie Milieu Effect Rapportage voorgelegd.

Deze commissie stelt een aantal gebreken vast in de rapportage die breed de milieu-effecten van de plannen rapporteert. Kritiek van de commissie is er op het feit dat er te weinig oog is voor de waarde van het huidige Boterdiep. “De MER onderbouwt de effecten van het plan op de cultuurhistorische waarde en het landschap onvoldoende. Ook ontbreekt een navolgbaar toetsingskader,” aldus de commissie.

Ook signaleert de commissie dat er te weinig onderzoek is gedaan om in andere plaatsen waar FrieslandCampina fabrieken heeft de capaciteitsuitbreiding te verwezenlijken met minder gevolgen voor de omgeving. Hierbij vraagt de commissie zich ook af of de te verwachten groei in de melkproductie – gezien de problematiek van melkoverschotten en de maatregelen daartegen – reeël in het uitbreidingsplan wordt ingeschat. De commissie hekelt het feit dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor de uitbreiding aan de westkant van de melkfabriek.

Het gemeentebestuur laat weten dat men twee tot drie maanden nodig heeft om de aanvullingen als gevolg van deze kritiek in orde te krijgen. “Dat betekent dat het afwikkelen van de procedure voor het voorontwerp van het plan, de beantwoording van de zienswijzen die er op zijn ingediend en het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan niet voor 31 december wordt gehaald en het dan een kwestie is voor de nieuwe gemeenteraad,” zo laat het gemeentebestuur weten.

Tekst: Berto Merx

Reacties

article
115089
BEDUM – De nieuwe gemeente Het Hogeland krijgt het ontwerp van het bestemmingsplan voor de
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180810/gemeente-hogeland-krijgt-melkfabriek-bedum-op-bordje/
2018-08-10T13:27:34+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/08/10132637/ARD_0754.jpg
Nieuws