Week van de Alfabetisering

WINSUM/UITHUIZEN/BEDUM – In drie van de vier ‘hoofdsteden’ van de BMWE-gemeenten werd er bijzondere aandacht besteed aan de Week van de Alfabetisering.  

WINSUM
De Week van de Analfabetisering werd afgelopen maandag geopend in De Blauwe Schuit. Taalhuis coördinator Huisman heette de volle zaal welkom met de slogan: ‘Frisse morgen hier op school, ik ga weer leren.’
Het openingslied was geschreven op de tekst/muziek van het nummer van rapper Kenny B ‘Praat Nederlands met me.’ De tekst werd door geprojecteerd op een groot scherm en luid meegezongen.
Wethouder Marc Verschuren schetste het belang van taal. Lezen, schrijven,  leren en computervaardigheid zijn een vereiste om te kunnen meedoen. Boodschappen doen, sociale contacten, werk en brieven/ e-mails zijn haast onmogelijk zonder taalvaardigheid.
De wethouder vertelde over een bezoek aan China, waar hij in een restaurant de enige westerling was en de enige taal Chinees was. Marc voelde zich hulpeloos en bestelde op goed geluk een maaltijd, die uiteindelijk lekker smaakte.
De wethouder sprak dank uit aan alle vrijwilligers en was blij met de Week van de Analfabetisering. Het doel, elkaar helpen, wordt in deze week extra benadrukt.
Auth&Tiek voerde een stukje op, rond een in de Blauwe Schuit geparkeerde Piaggio en de letter E. De Piaggio werd vervolgens naar buiten gereden en door iedereen uitgezwaaid. Het Italiaanse voertuig zal deze week, met iedere keer een andere letter achterop, door de gemeentes te rijden. De eerste stop maakte het prachtige voertuig op de parkeerplaats van Albert Heijn in Winsum.
Na het vertrek van de Piaggio was er gelegenheid om kennis te maken en te praten over taal. Op de bar staat een schaal met letterkoekjes. Een vrouw vraagt aan een gesluierde vrouw: ‘Mag ik van jou de ‘M’? Het doel van de Week is met deze vraag al ruim gehaald.
UITHUIZEN

Ook in de bibliotheek/Taalhuis van Uithuizen werd er aandacht besteed aan de start van de Week van de Alfabetisering, een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven. Hennie Vos, coördinator Taalhuis, heette iedereen van harte welkom, waarna wethouder Sandra Herkströter het woord nam. Zij benadrukte het belang van het kunnen lezen en schrijven – en dan later ook het omgaan met de computer – en bedankte de organisaties, instanties en vooral ook de vrijwilligers voor hun inzet. Ze hield het daarbij niet helemaal droog.

Sandra Herkströter:”Lezen en schrijven is van essentieel belang”

Als speciale gast was de in Uithuizen wonende kunstenares Marte Röling uitgenodigd. Ze vertelde een leuke anekdote: zo had ze als klein meisje een keer een boek gepakt en net gedaan alsof ze kon lezen, om indruk te maken. Haar moeder vertelde haar later dat ze het boek op de kop had gehouden. De schaamte voelde ze nu nog.

Marte Röling:”Schaamte”

Schaamte is dan ook nog steeds een groot struikelblok voor velen om de stap naar het Taalhuis te maken. Vanuit de groep vrijwilligers kwamen ideeën om makkelijker over de drempel heen te stappen en alsnog het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

Door niet te kunnen lezen en schrijven komen mensen ook nog vaak in een isolement. Schaamte weerhoudt sommigen ervan om met de medemens in contact te komen. Stel je voor dat ze het ‘ontdekken’.

Om deze mensen alsnog over de streep te trekken moeten we positieve resultaten – mensen die wél de stap hebben gemaakt en nu kunnen lezen en/of schrijven – benadrukken en overbrengen. Via een brief of dit artikel is dat lastig, aangezien laaggeletterde mensen niet kunnen of moeite hebben met lezen. Daarom is het belangrijk dat ze door mensen in hun naaste omgeving geattendeerd worden op de mogelijkheden en ze zich zeker niet hoeven te schamen.

BEDUM

In Bedum werden de vrijwilligers van Taalhuis het Hogeland en Humanitas in het zonnetje gezet. Ze kregen een workshop aangeboden voor hun inzet als taalmaatje of taalcoach.

Beeldend kunstenaar, schrijver en vormgeefster Matty de Vries uit Ezinge had een workshop voorbereid, die natuurlijk alles te maken had met taal.
Aangezien er in Bedum op 21 september een feestelijke opening komt van het Taalhuis daar, was ook wethouder Menne van Dijken uitgenodigd. Samen met de vrijwilligers startte hij met schrijven van gedichten.

Onder begeleiding van Matty de Vries werden er in korte tijd prachtige dingen op papier gezet en later voorgedragen. Zo werd ervaren hoe taal je kan ontroeren, laten glimlachen en kan meenemen.

Vol tips en met deze ervaring op zak gaan deze vrijwilligers verder met hun begeleiding bij het Taalhuis of Humanitas.

 

Reacties

gallery
116948
WINSUM/UITHUIZEN/BEDUM – In drie van de vier ‘hoofdsteden’ van de BMWE-gemeenten werd er bijzondere aandacht
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180906/week-van-de-alfabetisering/
2018-09-06T15:42:44+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/09/06154040/ARD_4792-21.jpg
Nieuws