Vragen rond het levenseinde bij dementie

Er zijn mensen die aangeven dat, als zij dementie krijgen, zij niet verder willen leven. Zij kunnen dan een wilsverklaring invullen en dit regelmatig met de huisarts bespreken. Wanneer het moment is aangebroken dat de patiënt vindt dat hij/zij ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, kunnen zij om hulp bij het beëindigen van hun leven vragen.

Jaap Talsma is SCEN arts van het UMCG en Peer van Haaren is sociaal psycholoog. Een SCEN arts adviseert als tweede deskundige de huisarts. Zij vertellen over hoe euthanasie in zijn werk gaat en welke dilemma’s er kunnen spelen.

De bezoekers van het Alzheimer Café krijgen volop gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen over dit ingewikkelde onderwerp.

Het Alzheimer Café Bedum vindt plaats op 8 oktober in “Alegunda Ilberi” Prof. Boermastraat 2 te Bedum van 19.30 – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur). U bent van harte welkom.

Reacties