Documentaire over WOII in Baflo en omgeving

Foto:

BAFLO – Na de dodenherdenking op 4 mei 2018 in Baflo werd er op initiatief van Roel Meijer al snel een werkgroep gevormd die gaat onderzoeken of de gebeurtenissen tijdens WOII in Baflo en omgeving vastgelegd kunnen worden in een documentaire.

Er is al heel veel materiaal verzameld door de Historische Kring Baflo, maar al snel blijkt dat er veel meer heeft plaatsgehad dan bekend is bij een breed publiek. Vanuit historisch perspectief, maar vooral ook om WOII levend te houden voor het nageslacht, waarbij vooral de focus op jongeren en kinderen gericht is, heeft de werkgroep het besluit genomen om een serieuze poging te wagen om hierover een documentaire te maken. Daarvoor is in veel opzichten de hulp nodig van bewoners en oud-bewoners van Baflo en de omliggende dorpen. De werkgroep vraagt daarom aan hen om de verhalen en documenten uit de periode 1940-1945 beschikbaar te stellen.

De werkgroep bestaat naast Meijer uit Jaap Frankes (Historische Kring Baflo), Nico Werkman en Dethmer Drenth (Oranjevereniging Baflo) en Ulfert Molenhuis (vertegenwoordiger schuilplaatsverleners) Freek Stuivenga (Historische Kring Baflo) is adviseur. Ook Piet en Alie Gootjes ondersteunen het initiatief.

De bedoeling is om gebeurtenissen die hebben plaatsgehad in een verhaal op te schrijven en uit te beelden in een documentaire die ook in een serie uitgezonden kan worden. We geven alvast een paar voorbeelden:

  • De activiteiten van de gebroeders Gootjes die uiteindelijk in Middelstum werden gedood door de Duitsers.
  • Het neerstorten van een B 17 bommenwerper, die kort daarvoor door de Duitse luchtafweer vanaf Borkum werd beschoten.
  • De activiteiten van meester Vonk als leider van het verzet. Mensen die onderduikers in huis hadden, zoals Jan en Geertje de Witt.-Meinema.
  • De razzia in de gereformeerde kerk.
  • De rol van de NSB in Baflo.

Er zijn nog veel meer feiten die in een verhaal en wellicht in een documentaire vertoond kunnen worden. Naar die verhalen is de werkgroep naarstig op zoek. Ze vraagt de medewerking van mensen die hier weet van hebben zich met hun verhaal aan te melden. De Werkgroep zal alle gebeurtenissen screenen en beoordelen of ze geschikt zijn om te filmen. De werkgroep zal waar mogelijk toestemming vragen aan nabestaanden om bepaalde gebeurtenissen te mogen vastleggen en te publiceren. Als we voldoende materiaal hebben, wordt nagegaan of een en ander vast te leggen is en wordt een kostenraming gemaakt. Vervolgens zullen we fondsen gaan werven om hierin te investeren en zullen ook anderen worden gevraagd een bijdrage te leveren. Pas als dat allemaal afgerond is kunnen de filmopnames beginnen, waarbij we graag een beroep doen op de inwoners van Baflo en omgeving om hieraan mee te werken. Ook zullen archieven van WO II een grote rol gaan spelen in de documentaire.

Daarnaast zoekt de werkgroep nog een aantal mensen die in subwerkgroepen aan het werk gaan om er uiteindelijk een waardevolle documentaire van maken en Baflo ook op deze wijze op de kaart te zetten.

Voor meer informatie en toezending materiaal:

Jaap Frankes, [email protected], 06-13032884 of Ulfert Molenhuis, [email protected], 06-55737657

 

 

 

 

 

 

 

Reacties