‘Hest weer veur’n kander’: erkende taal

Foto: Twitter
ZWOLLE – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben vandaag een convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal.
Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland en kent 7 hoofdvarianten, waaronder het Twents, Sallands en GRONINGS, en heeft in Nederland naar schatting anderhalf miljoen sprekers.

“Eigen taal heeft waarde voor mensen”, vindt minister Ollongren. “Zo bindt het Nedersaksisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle tot Doetinchem, van Stellingwerf tot Almelo. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.” Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Friesland).

Overheden zullen voortaan hun inzet op de streektaal meer op elkaar afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noordwest Duitsland en de Europese Unie.

Wethouder Harmannus Blok van gemeente Winsum was bij de ondertekening van het convenant aanwezig en laat weten:”Gronings (en andere Nedersaksische dialecten) nu officieel een taal. Ik was er bij vanmiddag in Zwolle. Mooi moment. Wat mij betreft moet de nieuwe gemeente Het Hogeland er ook iets mee. En als vader ligt er de opdracht mijn kinderen de taal mee te geven.”

Reacties

article
121571
Nedersaksische taal erkend
ZWOLLE – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20181011/hest-weer-veurn-kander-erkende-taal/
2018-10-11T13:00:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2018/10/11094434/nedersaksisch2.jpg
Nieuws