Intentie provincies en gemeenten versterking Lauwersmeergebied

Foto: Archief HogelandNieuws

HET HOGELAND – De provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten rond het Lauwersmeer (Dongeradeel, Kollumerland en De Marne) willen de komende jaren het Lauwersmeergebied verder versterken. Ze willen onder meer de haven Lauwersoog verduurzamen, de dijken op een innovatieve manier versterken, de landbouw klimaatbestendiger maken, de vaarrecreatie verbeteren en de natuur versterken. De ambities van de noordelijke bestuurders zijn vastgelegd in de brochure ‘Lauwermeer 2019 – 2023 ( PDF-bestand, 2 MB)’.

Ambities uitwerken

Na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenten in november en de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019 gaat een nieuwe Stuurgroep Lauwersmeer aan de slag om de ambities uit de brochure verder uit te werken tot concrete uitvoeringsprojecten in het gebied.

Grote projecten

De afgelopen vijf jaar heeft de Stuurgroep Lauwersmeer samen met uiteenlopende gebiedspartners het Lauwersmeergebied verbeterd en versterkt. Daarbij zijn meerdere grote projecten opgeleverd, zoals de kadeverlenging in de visserijhaven van Lauwersoog, de verbetering van de vaarverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer en de nieuwe mountainbikeroute in het Nationaal Park Lauwersmeer. Daarnaast zijn er nog verschillende projecten in uitvoering, zoals het Rondje Lauwersmeer, waarmee de beleving van het Lauwersmeer versterkt wordt.Stuurgroep Lauwersmeer: Johannes Kramer (gedep. Fryslân), Anne Marie Smits (wethouder de Marne), Pieter Braaksma (wethouder Dongeradeel), Bearn Bilker (burgemeester Kollumerland), Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer) en Henk Staghouwer (gedep. Groningen)

Cookieinstellingen