VVV Bedum in de nieuwe gemeente Het Hogeland

Foto: twitter

BEDUM – De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn achter de rug. De uitslag is bekend en de nieuwe raadsleden zijn zich de komende weken aan het voorbereiden voor de installatie op 2 januari 2019. Wij feliciteren de 29 raadsleden met hun benoeming en wensen hen veel sterkte om het vele werk wat op hen afkomt ten goede te laten komen aan de inwoners.

In verband hiermee heeft VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen, zich voorgenomen haar naam aan te passen aan de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2019.

Vanaf 1 januari 2019 zal de tenaamstelling luiden: VVV Het Hogeland – Bedum.

De nodige stappen voor deze naamswijziging zijn reeds achter de rug. Waaronder , in overleg met VVV Nederland , de tenaamstelling voor onze website. Die is hiermee ook aangepast: www.vvvhethogeland-bedum.nl .

Een stukje geschiedenis Vanaf 1989 is er in Bedum een VVV-kantoor gevestigd met een eigen fysiek onderkomen. Eerst in de Meenschaar en later een eigen winkel aan de Kapelstraat. Door de jaren heen hebben veel vrijwilligers zich ingespannen om bezoekers en inwoners informatie te verstrekken. Tijdens een raadsvergadering in Bedum in december 2013 gaven alle fracties van de gemeenteraad van Bedum unaniem het signaal af, dat er een duidelijke taak ligt voor een instelling die recreatie en toerisme in de gemeente Bedum bevordert. Aanleiding was het verslag van de Rekenkamercommissie naar een door de gemeenteraad gevraagd onderzoek over Recreatie en Toerisme in de gemeente Bedum: ‘En wie nodigt nu de gasten uit?’ Dit signaal heeft geresulteerd in een doorstart na het opheffen van VVV Lauwersland. VVV-Nederland en Marketing Groningen hebben in 2014 hun toestemming aan deze ‘zelfstandige’ doorstart gegeven en hun medewerking toegezegd. Sindsdien is VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen een zelfstandige stichting op het terrein van cultuur, toerisme en recreatie.

Het College en de Raad van Bedum ontvangen jaarlijks een bedrijfsplan met een overzicht van de activiteiten. Dat zal worden voortgezet in de nieuwe gemeente Het Hogeland. In het Bedrijfsplan doet het bestuur verslag over de activiteiten. Daarnaast geeft het een overzicht van ons voornemen en onze doelen, die we via de speerpunten vertalen naar concreet beleid in een activiteitenplan. Daarbij werken we verder aan de welverdiende aandacht voor de Amsterdamse School bouwstijl, een wandel- fietsrouteboekje langs ‘Stolpersteine’ in de (voormalige) gemeente Bedum en de medewerking aan een prachtig toeristisch onderdeel van de Tocht om de Noord, het Pronkjewailpad. Het VVV-kantoor in Bedum is één van de uitgifteposten voor de stempelkaart, waarmee de wandelaar de route kan lopen en stempels kan ophalen. Een speciaal vervaardigd ‘pronkjewail’stempelkastje bedient de wandelaar als het VVV-kantoor gesloten is, zodat de wandelaar 24 uur per dag een stempel kan halen. Deze Pronkjewailpad-wandeling is tot nu een groot succes. We blijven hieraan meewerken, het brengt vele bezoekers bij onze VVV.

Uiteraard zijn de VVV-vrijwilligers bereid om op gezette tijden de winkel/het informatiecentrum te bemensen om de bezoeker / toerist / fietser / wandelaar, maar zeker ook de eigen inwoners, informatie te verstrekken.

Het bestuur heeft als doel, samen met de inzet van actieve en gemotiveerde vrijwilligers, de toekomst van de Stichting VVV-Bedum, De POORT naar Noord-Groningen zeker te stellen. Daarbij biedt de langdurige samenwerking met NoordPRoof een degelijke ondersteuning met bijvoorbeeld onze VVV-Nieuwsbrief, het ontwikkelen van nieuwe wandel- en fietsroutes en andere uitingen naar buiten. In onze VVV-Nieuwsbrief schenken wij weer ruim aandacht aan de verdere ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie.

Stichting VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen

Reacties

Cookieinstellingen