Gemeente Het Hogeland, woningstichting Wierden en Borgen en huurders maken woonafspraken voor 2019

Foto: Berto Merx

BEDUM – De gemeente Het Hogeland, woningstichting Wierden en Borgen en huurdersorganisaties  hebben gezamenlijke prestatieafspraken voor 2019 gemaakt. De afspraken zijn gebaseerd op de woonvisies van de gemeenten en maken duidelijk wat er in 2019 met prioriteit op de agenda staat. De belangrijkste thema’s van 2019 zijn betaalbaarheid, levensloopbestendigheid en de aanpak van de Professoren-, Zeehelden- en Borgenbuurt in Bedum.

De nieuwe gemeente Het Hogeland, woningstichting Wierden en Borgen en huurdersorganisaties zetten zich in voor betaalbaar wonen. In 2019 brengen zij de woonlasten van verschillende doelgroepen in het Hogeland nader in beeld. Daarbij kijken ze naar mogelijkheden om de woonlasten te verbeteren voor huishoudens die moeite hebben om rond te komen.

In 2019 wordt de uitvoering van het gezamenlijke project Langer Thuis Wonen in Winsum gerealiseerd. Wierden en Borgen gaat circa 130 woningen in de Bloemenbuurt levensloopgeschikt maken, zodat bewoners langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt met aanpassingen in de woonomgeving voor een goede toegankelijkheid.

 De gemeente heeft de ambitie om voor de Professoren-, Zeehelden- en Borgenbuurt in Bedum een brede wijkaanpak te initiëren. Wierden en Borgen bespreekt op korte termijn de mogelijke scenario’s voor de huurwoningen met Huurdersplatform Bedum –Ten Boer en projectcommissies. Begin 2019 zullen bewoners bij de wijkaanpak betrokken worden. De voorbereidingen resulteren in een grootschalige en gezamenlijke aanpak van de buurten.

De ondertekenaars van de afspraak. Vanaf links: M. Verschuren (gemeente Winsum), I. Douma (Huurdersplatform Bedum/Ten Boer), R.T. Kramer (Wierden en Borgen), J.W. van de Kolk (gemeente Bedum), J. Werkman (Huurdersvereniging De Marne-De Terpen), A. Smits (gemeente De Marne).

Naast deze drie thema’s zetten de betrokken partijen zich in voor verduurzaming, leefbaarheid en de afronding van huidige nieuwbouwprojecten. De afspraken gelden voor de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne. Voor de gemeente Eemsmond zijn voor 2019 nog aparte afspraken gemaakt, omdat daar meerdere corporaties zijn betrokken.

 

Reacties