Burgemeesters Groningse kustgemeenten: Ga niet op eigen houtje de kwelders in

Foto: Auwert Postmus

HET HOGELAND – De burgemeesters van Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt hebben vanmiddag op het Provinciehuis de toestand van de ramp op de Groninger kust besproken. Zij vergaderden met de Groningse burgemeester Peter den Oudsten als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

Het hoofdonderwerp was het vast stellen van het actieplan voor morgen als de storm is gaan liggen. “Het gaat om goed te regelen wie wat waar doet op de kust van Groningen. Men waarschuwt er uitdrukkelijk voor morgen niet op eigen houtje in de kwelders bezig te gaan. Het zijn heel natte gebieden. Zij zijn vanuit een natuur gezichtspunt zeer kwetsbaar. En bovendien overwinteren er verschillende soorten vogels,” zo zegt voorlichtster Anne Marie Veenhuis van Het Hogeland. “De vervuiling in de kwelders wordt door Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en de Vereniging van Eigenaren aangepakt om schade aan de natuur en vogels zoveel mogelijk te voorkomen.”

De Hogelandster burgemeester Henk Jan Bolding gaat morgen overleggen met de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. Crone is voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland. “We willen dat de aanpak van de kustlijn geharmoniseerd wordt, er een gelijke aanpak komt. Ook zal er gesproken worden over wie opdraait voor de economische en ecologische schade.”

De voorlichtster van de gemeente roept iedereen die wil meehelpen de website van de gemeente te raadplegen: “Daar komt zo snel mogelijk verdere informatie op.”

De Veiligheidregio Groningen is een samenwerkingsverband van hulpdiensten en gemeentebesturen voor het optreden bij calamiteiten. De Friese Veiligheidsregio is op dit moment de regie-voerder vanwege het feit dat de scheepsramp Рtot nu toe Рde grootste impact voor de Friese regio heeft. De Friese Veiligheidsregio heeft de ramp als GRIP 4 aangemerkt. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP is een systeem om de ernst van een ramp aan te duiden. Niveau 4 is een ramp waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn bij de aanpak  ervan. Het hoogste niveau 5 is een nationale ramp.

Berto Merx

 

Reacties

article
129499
HET HOGELAND – De burgemeesters van Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt hebben vanmiddag op het
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190108/burgemeesters-groningse-kustgemeenten-ga-niet-op-eigen-houtje-de-kwelders-in/
2019-01-08T17:48:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/01/08174714/IMG_1946.jpg
Nieuws