Storm: verontreinigde grond NAM op Ameland weggespoeld

Hollumer duinen, Ameland
Foto: Youtube

WADDENGEBIED -Tijdens de eerste zware storm van 2019 is een grote hoeveelheid zand weggespoeld bij een voormalige NAM-locatie bij Hollum op Ameland.

In 2018 is een nooddijk van bigbags in overleg met Rijkswaterstaat aangelegd om de plek te beschermen bij hoogwater. De zware storm van vandaag, in combinatie met springtij, heeft een deel van de zandfundatie en nooddijk weggeslagen. NAM zal zodra het hoge water gezakt is opnieuw de nooddijk met bigbags herstellen. NAM onderzoekt of ook verontreinigde grond is weggespoeld. De locatie wordt voor maart opgeruimd.

Boorwerkzaamheden
De locatie is in de jaren zestig door NAM aangelegd als gaswinningslocatie. Uiteindelijk heeft er nooit gaswinning plaatsgevonden maar is er tijdens boorwerkzaamheden in het verleden wel verontreiniging van diesel en barium opgetreden.

Reacties

article
129600
WADDENGEBIED -Tijdens de eerste zware storm van 2019 is een grote hoeveelheid zand weggespoeld bij
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190109/storm-verontreinigde-grond-nam-op-ameland-weggespoeld/
2019-01-09T00:32:21+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/01/09003125/NAM-lokatie-Ameland-Hollumer-duinen.png
Nieuws