Startavond feestelijk begin fusie LTO Noord afdeling Het Hogeland

Foto: Lto Het Hogeland

BEDUM – Met een grandioze startavond op vrijdag 1 februari geeft de nieuwgevormde afdeling Het Hogeland het startschot voor haar bestaan. De avond staat in het teken van de nieuwe verbintenis.

De voorgaande afdelingen worden op een verrassende manier samengevoegd. Dit onder begeleiding van RTV Noord coryfee Arno van der Heyden en zijn muzikaal begeleider Bas Mulder. Naast een interactief programma, is er na afloop tijd voor een hapje, drankje en muziek.

Meer kennis en kunde door sterker bestuur
Vol goede moed is de fusieafdeling LTO Noord Het Hogeland per januari dit jaar gestart. ‘Door onze krachten te bundelen, beschikken we over meer kennis en kunde. We zijn gespecialiseerder en kunnen hierdoor beter de belangen van onze leden behartigen’, stelt voorzitter Lammert Westerhuis.
Het dertienkoppige bestuur van LTO Noord afdeling Het Hogeland heeft een jaar naar de fusie toegewerkt. De afdeling, die is ontstaan uit een fusie tussen de LTO Noord afdelingen De Marne, Winsum, Bedum/Ten Boer en Het Hogeland, vertegenwoordigt ruim driehonderd agrarische bedrijfsleden.

‘We hebben er ontzettend veel zin in’, vertelt Westerhuis. ‘Een fusie tussen onze afdelingen was, mede door de gemeentelijke herindelingen, niet meer dan logisch. Daarnaast wilden we onszelf graag verder professionaliseren en specialiseren, zodat we onze leden nog beter kunnen bedienen. Door onze krachten te bundelen, zijn we een sterke afdeling en een goede gesprekspartner richting de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid alsmede binnen LTO Nederland.’

Goede resultaten door betrekken leden
De afdeling bedient een groot gebied, wat veel verschillende onderwerpen en thema’s in de belangenbehartiging met zich meebrengt. ‘Naast de sectorale belangenbehartiging in ons gebied, richten wij ons onder andere op de mijnbouwschade, ruimtelijke ordening, infrastructuur, landbouwwegen, het peilbesluit rondom het Lauwersmeergebied en willen we ons inzetten voor een betere boer-burgerbinding’, legt vicevoorzitter Jan Rosier uit. ‘We willen zoveel mogelijk leden en andere partijen hierbij betrekken en samen met hen proactief handelen.’

‘We kiezen daarom voor een andere bestuursstructuur’, vervolgt algemeen bestuurslid Jan Hamminga. ‘Speelt er in een bepaald gebied een zaak die invloed heeft op de bedrijven daar, dan willen we de agrariërs in dat gebied daarbij betrekken. Ze maken dan bijvoorbeeld deel uit van een commissie die zich specifiek op dat onderwerp richt, ondersteund door het bestuur.’ Rosier verwacht dat deze manier van werken goede resultaten met zich meebrengt. ‘Speelt er iets in je eigen gebied wat invloed heeft op jouw bedrijf, dan ben je strijdlustig en doe je alles eraan om de negatieve gevolgen voor jouw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.’

De afdeling wil ook nog meer energie zetten op een goede ledenbinding. ‘Naast de reguliere ledenbijeenkomsten willen we door middel van de afdelingswebsite, sociale media en andere communicatiekanalen binding houden met onze leden’, vertelt Gerda Mensinga, algemeen bestuurslid bij de afdeling. ‘Voor een goede belangenbehartiging hebben wij namelijk input van onze leden nodig. Alleen dan kunnen wij ons werk goed doen.’

De startavond op 1 februari begint om 19.30 uur en is in ’t Trefcentrum in Bedum. Aanmelden kan via: [email protected].

Reacties

article
130787
BEDUM – Met een grandioze startavond op vrijdag 1 februari geeft de nieuwgevormde afdeling Het
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190128/startavond-feestelijk-begin-fusie-lto-noord-afdeling-het-hogeland/
2019-01-28T17:36:01+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/01/28173540/bestuur-LTO-Het-Hogeland.jpg
Agenda, Nieuws