Wethouder Blok houdt voet bij stuk in de kwestie Tirrelbos

Sandra Herkströter: "Kapmelding intrekken."
Foto:

WINSUM – De bomen bij de Tirrel in Winsum blijven de gemoederen bezig houden, tot in de gemeenteraad. Sandra Herkströter van de SP bracht woensdagavond de bomenonrust in.

In de map ingekomen stukken lag een partijtje brieven van inwoners van de Tirrelwijk die zich zeer bezorgd maakten over de kapmelding in december. Het probleem toen was dat de toenmalige gemeente Winsum juridisch slechts hoeft te melden dat zij gaat kappen. Sinds 1 januari moet de gemeente een kapvergunning aanvragen, bij zichzelf, en deze vergunning valt onder het gewone procedure regiem van bezwaren enzovoort. Om het scherp te stellen: tot 31 december op de laatste minuut gold de kapmelding zonder inspraak en in de eerste minuut van 2019 trad de kapvergunning in werking met inspraak.

Actie op 12 januari tegen de kap van het Tirrelbos.

Herkströter: “De bezwaren van de bewoners zijn helder. Zij zijn in actie gekomen tegen het verdwijnen van het Twaalf Hovenbos. Daarnaast maken zij bezwaar tegen het moment waarop gekapt gaat worden. Het is vlak voor het broedseizoen en de omvang van de kap met 3150 vierkante meter bos en 15 losstaande bomen, is fors.”

Waarom wordt er nu al begonnen met de bomenkap voor de bouw van de Tirrel die pas in 2020 begint? En kan dat niet wachten tot na het broedseizoen? vroeg ze.  De kern van haar punt is: ”Is het mogelijk om de wens tot inspraak van de omwonenden te honoreren. Is het mogelijk om de kapmelding in te trekken zodat alsnog een gedegen vergunningsaanvraag ingediend kan worden zodat er ruimte is voor bezwaar en het zorgvuldig wegen hiervan? Temeer daar de bouw van de Tirrel al vertraging oploopt.” Anne Marie Smits van GroenLinks en Gerke Kersaan (GB) sloten zich aan bij het betoog van Herkströter.

De CU-wethouder Harmannus Blok: “Het is noodzakelijk om nu het kapwerk uit te voeren. Er moeten allerlei werkzaamheden en onderzoek worden verricht om het bestek van de bouw gereed te maken. Er moeten bijvoorbeeld machines het terrein op om de bodem te sonderen. We kappen buiten het broedseizoen. Er is melding van de kap gedaan en dat is niet meer om te zetten,” zo zei Blok. “Rond de Tirrel zijn allerlei werkgroepen actief die met de omwonenden in gesprek zijn over de plannen. Op de website van de Tirrel staat uitgebreide informatie over wat er allemaal gaat gebeuren met het groen rond het gebouw. Er is een kleine categorie die bezwaren heeft tegen de kap van de bomen. Maar het belang van ouderen, kinderen en sporters bij de voortgang van de Tirrel gaat vóór de bezwaren van deze kleine groep.”/BM

Reacties