“De machine voor de versterking van 105 panden moet op gang komen”

Burgemeester Bolding en wethouder Rutgers.
Foto: Berto Merx

De bedragen rollen over straat: 15 miljoen alvast uit het Nationaal Plan Groningen, gemeentelijke herstelplannen, 31 miljoen voor zorginstellingen, minister Wiebes en de besturen schudden elkaar de hand. De kruitdamp is wat opgetrokken. Wethouder Kristel Rutgers en burgemeester Henk Jan Bolding, verantwoordelijk voor het aardgasdossier, hielden een bijpraat-moment. Bolding: “Uiteindelijk is het, zoals men op z’n Gronings zegt: Zien, geloven en vertrouwen.”

Gisteren hebben de bestuurders van de aardgasgemeenten met minister Wiebes de lokale plannen van aanpak besproken. In februari kwam een speciale studiegroep tot de conclusie dat het Nationaal Plan Groningen een dermate omvang heeft dat het niet op 11 maart klaar zou zijn. En er was discussie over de beoordelingscriteria voor de schadegevallen. De klap die gemaakt is, dat de gemeenten plannen hebben gemaakt voor de aantallen gebouwen die met hoge urgentie aangepakt moeten worden. “Het gaat om 105 panden met zeer verhoogd risico in Uithuizen, Kantens, Bedum en Winsum. Daar beginnen we mee. De situatie wordt opgenomen, de technische beoordeling, het advies over wat er gebeuren moet. De kosten interesseert ons niet, ook de minister interesseert dat niet. Dat gebeurt weliswaar met de omstreden selectiemethode. Het gaat er om dat de machine voor de versterking en het herstel op gang komt,” zegt Bolding. “Wachten heeft geen zin en we beginnen met de beperkte beschikbare capaciteit. In mei zullen we bekijken of we het uiterste uit de kan hebben gehaald. De minister heeft gesteld: geld speelt geen rol in de beoordeling en de uitvoering.”

Bevingsschadepand in Bedum

Wethouder Rutgers voegt er aan toe: “In de gemeente Het Hogeland hebben we relatief minder gebouwen met verhoogd risico. We beginnen kleinschalig. Het lokale plan is opgesteld door de lokale stuurgroep bestaande uit de Nationaal Coördinator Groningen, de corporaties Wierden en Borgen, De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en de gemeente Het Hogeland.

Deze samenwerking is wezenlijk. Het moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld in een straat een woningbouwstichting bezig is en daarna komt een particulier huis aan de beurt en vervolgens een andere woningstichting. Het is meestal nodig dat de omgeving van herstelpanden na de operatie ook moet worden aangepakt. Er is afgesproken dat de minister deze kosten ook vergoedt. We hebben de minister ook kenbaar gemaakt dat hij bij gelegenheid het Hogeland zou kunnen bezoeken. Dat zou het herstel van het vertrouwen van de bevolking zeker positief beïnvloeden.”

In de vergadering van 27 maart komt het lokale plan in de gemeenteraad op tafel. Bolding: “De kaders voor het nationaal programma zijn in ontwikkeling. De gemeentebesturen en de provinciale staten zijn daar nauw bij betrokken. Het is van enorm belang dat de gemeenteraad instemt met het lokale plan en daarbij betrokken is. We zijn zelf aan zet en dat hebben we gewild. We willen een aanpak waarvan de inwoners zeggen: de gemeente neemt ons serieus.”

Over sfeer van de ontmoeting met minister Wiebes, zegt Bolding: “Het was geen feestje. Het was een betrokken maar wel stevig gesprek waarin we de minister hebben aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.” Op de vraag of dit lokaal plan gaat lukken, zegt hij: “Zien, geloven en vertrouwen.”

Uit de geld dat Wiebes beschikbaar heeft, is voor iedere slachtoffer-gemeente een bedrag van 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van plannen die warm liggen. De gemeente gaat dit geld gebruiken om de kernen van Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum, Winsum en Wehe-den Hoorn aan te pakken. Wethouder Rutgers: “Deze plannen zijn deels in de begroting opgenomen. Dit extra geld wordt gebruikt om ze daadwerkelijk uit te voeren en er een plus aan te geven.”

De miljoenen die gisteren beschikbaar zijn gekomen om de zorginstellingen in de schade-gemeenten aan te pakken, staan weer los van de plannen voor herstel en versteviging van de woningen.

Reacties

article
133676
De bedragen rollen over straat: 15 miljoen alvast uit het Nationaal Plan Groningen, gemeentelijke herstelplannen,
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190312/de-machine-voor-de-versterking-van-105-panden-moet-op-gang-komen/
2019-03-12T16:09:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/03/12155743/bold-en-kritel-2.jpeg
Nieuws