Kwestie Winsumer autocross: Tussen kievit en gepimpte Opel

De insprekers Jasper van den Berg (l.), Jacob Kuil en Ton van den Heuvel krijgen de laatste instructies.
Foto: Berto Merx

HET HOGELAND – “De provincie geeft geen toestemming om midden in het broedseizoen in Winsum een autocross te houden,” zo stelde wethouder Eltjo Dijkhuis donderdagavond in de gemeenteraad. Hij moest het beleid van de gemeente Het Hogeland verdedigen over de kwestie van de Winsumer autocross.

Hij stond in de ready-go stand, vlak voor hij achter het spreekgestoelte plaats nam. Met de hete adem in z’n nek van tientallen autocrossers op de tribune. Met zo’n honderd demonstranten op het plein voor het gemeentehuis, opgetrommeld door Autosport Groningen en een batterij vragen van het CDA en de VVD voor zich.  En ook nog de hartstochtelijke insprekers Jasper van den Berg uit Kloosterburen, en Jacob Kuil uit Engelbert en Ton van den Heuvel uit de Randstad die een beroep deden op de gemeenteraad om alsnog de autocross in Winsum in het Hemelvaart weekend toe te staan. En zeker niet te verwaarlozen: de heibel in de media die in de cross-kwestie het gemeentebestuur in het beklaagdenbankje zette.

Het is 14 maart en nog maar enkele uren te gaan voordat het vermaledijde vogelbroedseizoen begint. Het gaat uiteindelijk om de tegenstelling tussen broedende grutto, tureluur en de wulp en de omgebouwde Opeltjes of VW’tjes of whatever.

Wethouder Dijkhuis heeft gekozen voor de strategie van het presenteren van de feiten. In september 2018 heeft de gemeente Winsum gesteld dat een evenementenvergunning voor het terrein van boer Vermue op zich niet kan vanwege de bestemming van die grond. Maar het is wettelijk mogelijk daar een ontheffing voor te verlenen. En er is nog een andere kwestie. Sinds 2017 gaat de provincie over de wet op de natuurbescherming, zo stelt hij: “Het blijkt dat de provincie steeds strenger wordt in de toepassing van deze wet.”

De debatbewapening van de wethouder.

Voor het weidevogelgebied bij de crossbaan eiste de provincie vorig jaar een eenvoudig onderzoek naar de gevolgen van de cross voor de vogels in het broedseizoen:  “Een licht onderzoek, een quick scan.” Op 9 november 2018 is de nieuwe  vergunning aangevraagd. In het najaar liet het provinciebestuur de gemeente Winsum echter weten dat er een gesprek zou komen over de toepassing van de natuurbeschermingswet. “Het zou kunnen zijn dat men op het provinciehuis zoiets dacht van: ze zijn daar in Winsum druk bezig met de fusie, we laten het even zitten. Dat gesprek is er niet geweest. Maar dat is alleen maar gissen van mijn kant. Het gesprek kwam er niet,” aldus Dijkhuis. Op 27 december is er een evaluatie geweest en de gemeente Winsum en de autocross club kwamen tot de conclusie: het gaat goed, nu nog de toestemming van de provincie, zo schetste hij de situatie in Winsum aan het eind van het jaar.

Links, Stefan van Keijzerswaard (VVD) en Peter Ritzema (CDA).

“Op 17 januari vernam ik op het provinciehuis dat een cross bij het vogelgebied in de broedtijd absoluut uit den boze was. Dit hebben we de club op 23 januari laten weten. We hebben hen ook laten weten dat voor het crossen op andere dagen de provincie een aanvullend onderzoek nodig eist. Ik heb toen gesteld: wij willen met jullie aan de slag om de cross te behouden, maar dat zal een heel zware dobber worden. Op 28 februari heb ik tegen het bestuur van de crossclub gezegd: Ik heb hier een offerte van een onderzoeksbureau. Wij betalen het onderzoek, geef er een klap op en dan zijn de crossen buiten het broedseizoen gered. Tot mijn grote spijt lieten de club op 7 maart weten dat men er mee stopt,” aldus Dijkhuis.

“Natuurlijk begrijp ik dat de cross in het Hemelvaartweekend van enorm belang is voor de club. Ik begrijp ook wel dat de crossers een uitgang zoeken met een gedoog constructie. Echter, de provincie stelt: In het broedseizoen wordt niet gecrosst. Als voor 20 maart de onderzoeksopdracht is getekend, dan kan het evenement van 29 juni doorgaan,” zo stelde Dijkhuis. “Ik hoop hiermee de vragen voldoende te hebben beantwoord,” voegde hij er aan toe.

Toen was de interpellatie van Peter Ritzema (CDA) en de VVD-fractieleider Stefan van Keijzerswaard zo goed als afgelopen. Van Keijzerswaard probeerde nog een tweede ronde: “Er zijn ook vergunningsproblemen bij allerlei andere evenementen. Kan de wethouder daar iets aan doen om dergelijke toestanden te voorkomen?” Dijkhuis, in de relax-modus: “We zullen er aan moeten wennen dat we in onze gemeente nogal wat beschermde gebieden hebben voor weidevogels, akkervogels, trekvogels. In zijn algemeenheid, iedereen kan bezwaar maken tegen vergunningen waarvoor dan ook, die de gemeente verleend. Dat is de burger zijn goed recht. En wij moeten ons aan de wet en de juiste procedures houden.”  Als een nachtkaars doofde de hele kwestie.

Tekst en foto’s: Berto Merx

Zie hieronder: een reportage van de actie voorafgaand aan de raadsvergadering.

Reacties

article
133782
HET HOGELAND – “De provincie geeft geen toestemming om midden in het broedseizoen in Winsum
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190315/kwestie-winsumer-autocross-tussen-kievit-en-gepimpte-opel/
2019-03-15T13:51:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/03/15130535/cros1-2.jpeg
Nieuws