Top ministerie van Binnenlandse Zaken bezoekt Hogeland

Burgemeester Bolding geeft de SG Schurink een exemplaar van Op verkenning in Het Hogeland.
Foto: Nonnomen

HET HOGELAND – De secretaris-generaal Maarten Schurink van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de gemeente Het Hogeland. Hij verving minister Kajsa Ollongren die in maart door burgemeester Henk Jan Bolding een uitnodiging ontving om kennis te maken met de gemeente. De bewindsvrouw bleek op korte termijn verhinderd. Schurink werd vergezeld door ambtenaren die ‘Groningen’ in portefeuille hebben.

In Usquert en Zandeweer sprak hij met gezinnen die gedupeerd zijn door de aardbevingen en een gebrekkige schadeafhandeling. Schurink toonde zich onder de indruk van de ervaringen van de Groningers: “Je proeft toch wel wat afstand als je in Den Haag zit. Dit drukt je met de neus op de feiten.”

Tijdens de lunch sprak Maarten Schurink ook met een delegatie van de gemeenteraad. Daarbij passeerden verschillende kwesties de revue. Naast de noodzakelijk verbetering van de  schadeafhandeling werd onder meer aandacht gevraagd voor de geestelijke gezondheid van de Groningers. Hoewel de GGD een plan klaar heeft liggen om daar werk van te maken, ontbreken de financiën daarvoor. Ook de problemen voor de agrarische sector in relatie met de aardbevingen kwamen ter sprake.

De Haagse delegatie werd verder op de hoogte gesteld van de ambities die de gemeente Het Hogeland heeft in de versterkingsopgave. Die moet, werd Schurink voorgehouden, vooral kleinschalig én zichtbaar zijn. Daarnaast wordt die versterkingsaanpak aangegrepen om het vertrouwen in de overheid te herstellen en de inwoners perspectief en toekomst te bieden. Schurink onderstreepte het belang om als partners op te trekken bij het herstel van dat vertrouwen.

In het kantoor van woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum sprak Maarten Schurink met de directeur van die corporatie en met de directeuren van woningstichting De Delthe en de Stichting Uithuizer Woningbouw. De woningcorporaties in het Groninger aardbevingsgebied hebben te maken met heel specifieke problemen. Door invoering van de verhuurdersheffing in 2013 en de problemen die samenhangen met de gasbevingen in de regio blijven investeringen in de voorraad sociale huurwoningen vrijwel achterwege. De corporaties voorzien daarom in de toekomst grote problemen. De directeuren bepleitten in het gesprek een uitzonderingspositie voor de corporaties in het aardbevingsgebied.  Daarbij zou onder meer gekeken kunnen worden naar verlaging van de verhuurdersheffing of andere financiële compensatie. Schurink zei de problemen in Den Haag te zullen bespreken en komt er op terug.

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland blikt tevreden terug op het bezoek: “Net als minister Wiebes afgelopen maandag stond Maarten Schurink open voor de problemen waar we hier in de regio mee kampen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat de manier waarop met gedupeerden van aardbevingen wordt omgegaan radicaal anders moet; menselijker vooral. Maar we hebben ook laten zien dat we als gemeente samen met de inwoners kansen pakken en van nood deugd maken. De speciale positie van de woningcorporaties hier is indringend over het voetlicht gebracht. Die horen, net als het ministerie, ook nadrukkelijk bij de partners die zij aan zij moeten optrekken in het versterkingsverhaal en het scheppen van perspectief.”

Reacties

article
135532
HET HOGELAND – De secretaris-generaal Maarten Schurink van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190413/top-ministerie-van-binnenlandse-zaken-bezoekt-hogeland/
2019-04-13T12:37:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/382/2019/04/13122723/aaa-21.jpg
Nieuws