Wegwerkzaamheden in Het Hogeland

Westhornseweg, nabij de milieustraat
Foto: HogelandNieuws

HET HOGELAND – Vanaf woensdag 24 april t/m woensdag 8 mei wordt op de volgende wegen asfaltonderhoud uitgevoerd met verkeershinder en omleidingen tot gevolg.

DOODSTIL, Doodstilsterweg; gestremd vanaf Barmerweg tot Usquerderweg op woensdag 24 april en donderdag 25 april.
USQUERT, Westhornseweg; gestremd van woensdag 24 april t/m vrijdag 26 april, vuilstort is bereikbaar.
WARFFUM, Smeltenpad; gestremd van woensdag 24 april t/m vrijdag 26 april.
STITSWERD, Stitswerderweg; gestremd van woensdag 24 april t/m vrijdag 26 april binnen bebouwde kom vanaf de aansluiting Akkemaweg tot einde bebouwde kom.
Vanaf maandag 29 april t/m woensdag 8 mei verkeershinder op de Stitswerderweg bij Stitswerd i.v.m. her-straatwerk langs de wegkanten. Doorgaand verkeer gestremd, aangrenzende woningen bereikbaar.Wegstremmingen worden vooraf aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van te stremmen wegvakken worden per brief door de aannemer ingelicht.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden of planning kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Het Hogeland op 088-3458888.

Reacties