De strijd om De Kortsluiting in Winsum gaat gewoon door

Gezicht op de Bloemenbuurt waar De Kortsluiting gepland is.
Foto: Berto Merx

WINSUM – “Dit is te gek voor woorden,” zegt Piet Tuinman, actievoerder tegen de aanleg van een weg vanaf de Onderdendamsterweg naar de provinciale weg achter Winsum-Noord. “Tja, de advocaat kan weer aan het werk.”

Het gaat om De Kortsluiting. Het gemeentebestuur van Winsum besloot indertijd dat de weg vanaf de bocht in Brake 2 vlak achter de woningen van de Bloemenbuurt op de provinciale weg N361 moest aansluiten. Voor dit plan moest een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Dat plan is ter inzage gelegd en kreeg protestzienswijzen over zich heen. In een memo aan de huidige gemeenteraad deelt het college van b. en w. dat deze procedure is gestopt. “Gebleken is dat na de terinzagelegging van het ontwerp nog nadere aanvullende onderzoeken zijn gedaan (…) Ook zijn bij diverse onderzoeken verschillende kaartjes van het tracé gebruikt. Hierdoor zijn de bewoners van de voormalige gemeente Winsum niet van volledige en juiste informatie voorzien.” Een goede lezer bemerkt dat hier staat dat het gemeentebestuur van Winsum er een juridische wanboel van heeft gemaakt. B en W merken ook nog op: “We zijn van mening dat inwoners recht hebben op volledige en juiste informatie, zodat zij zelf kunnen beoordelen in hoeverre en op welke wijze hun belangen worden geschaad. Verder zijn wij van mening dat binnen de huidige procedure dit niet meer te herstellen is.” Juiste informatie, dat mag men wel van een gemeentebestuur verwachten. Het college concludeert dan ook terecht dat het de huidige procedure moet staken en dat men bezig gaat met een nieuw bestemmingsplan voor het gebied van De Kortsluiting: “De uitgangspunten en het doel van het bestemmingsplan blijven hetzelfde.”

Piet Tuinman – hij woont aan de rand van de Bloemenbuurt – zegt in een reactie op dit memo: “Ze zijn deze procedure gestopt op basis van onze zienswijze op het plan. Ik ben hier niet blij mee en we gaan verder met onze procedures. Het plan moet herzien worden en de enige veilige en zinnige route is die van rotonde tot rotonde, van de Brake-rotonde tot de Ranum-rotonde. Weet je, wat ons hier in de buurt echt steekt is de arrogantie van de voormalige wethouder Westerink. Deze man is door het CDA het Winsumse gemeentebestuur ingevlogen om wat karweitjes op te knappen. Er is nooit constructief overleg geweest, hij had geen binding met dit gebied. De behandeling van het besluit in de gemeenteraad van Winsum was een aanfluiting. Er was een eerste termijn en toen zei hij: Ik heb de koppen geteld. En het plan werd zonder verder discussie goed gekeurd. De burgemeester Rinus Michels had toen moeten ingrijpen, maar dat deed hij niet.”

De voorman van de actievoerders gaat zeker niet op de lauweren rusten: “We hebben een heel breed draagvlak in de buurt. Zo breed dat we de kosten van de advocaat wel trekken kunnen.”

Tekst en foto: Berto Merx

Reacties