Ludieke en bittere actie bij Kamerdebat over de aardgaskwestie

Het noodloket bij de ingang van de Tweede Kamer.
Het noodloket bij de ingang van de Tweede Kamer.
Foto: OVR en GBB

DEN HAAG – Ook bij een bloedserieus onderwerp als de schade van de gaswinning, behoort een moment van ludiekheid. Vanochtend heeft de Groninger Bodembeweging en de OnVeiligheidsRegio bij de voordeur van de Tweede Kamer een hulppost ingericht. Voor steun en opvang van slachtoffers en gedupeerden van de sluipende aardgasramp. “Voor wie dit echt noodzakelijk is, zal direct tijdelijk onderdak worden verschaft in noodtenten,” zo laten de organisatoren weten, met een knipoog. Het loket was nog niet klaar of de eerste cliënten – aan een loket wordt een mens een cliënt – meldden zich al.

Het loket, in elkaar gezet met stokken en doeken en een tafeltje,  is een persiflage op de loketten waar de Groningers mee geconfronteerd worden. Er zijn ook noodtenten beschikbaar voor de  waarlijke directe hulp die mensen met een levensgevaarlijk huis nodig hebben. Op de achtergrond – achter de glazen deur – voert de Tweede Kamer het debat met minister Wiebes over de gaskwestie.

De eerste hulpzoeker wordt ludiek snel bijgestaan.

De ludieke actie heeft een serieuze ondertoon. “De OVR en GBB willen dat de gaswinning direct wordt verminderd omdat we vinden dat de veiligheid van Groningers belangrijker is dan leveringszekerheid. De voorstellen die nu op tafel liggen om de gevolgen van de Groningse gaswinning te bestrijden, gaan absoluut niet ver genoeg. De OVR en GBB constateren helaas dat de veiligheid in Groningen dik onder de maat blijft. De gaswinning moet direct naar 12 miljard kuub en daarna veel sneller naar nul. Ook moet de versterkingsoperatie meteen worden opgestart zonder bureaucratische rompslomp. Bovendien moet er een generieke uitkoopregeling komen à la de Moerdijkregeling. Groningers zijn nog lang niet veilig en zitten gevangen in hun eigen huis,” aldus de organisaties.

Het loket zal vandaag geopend zijn tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur. Indien nodig zal bij een enorme toestroom van gedupeerden een locatie voor een groter tentenkamp worden gezocht. “Alle gedupeerde Groningers kunnen zich melden,” aldus Henk Spiekman, oprichter van OnVeiligheidsRegio. “Wij garanderen dat je bij ons loket adequaat wordt opgevangen.”

Reacties

Cookieinstellingen